Helicopterlanding
atterrissage d'un hélicoptère
Zeepreventorium
Home » La vie au préventorium » Helicopterlanding

Helicopterlanding

De landing van de helicopter van de basis van Coxyde is een regelmatig terugkerend evenement in het Zeepreventorium. Dit gebeurt traditioneel tijdens het zomerfeest (foto's van 2006 en 2007). De laatste jaren is er geen zomerhappening meer en organiseert de school (onafhankelijk van het zeepreventorium) een zomerfeest met barbecue in juni.

L'atterrissage de l'hélicoptère de la base de Coxyde est un évènement récurrent au préventorium. C'est l'occasion d'une grande fête, la fête de l'été. Ces dernières années il n'y a plus de fête organisée par le prévent, et c'est l'école (indépendante du préventorium) qui organise un barbecue en juin à la fin du cycle scolaire.

De helicopter landt achteraan de gebouwen, op de plaats waar de Tritonzaal zal komen. Het dateren van de foto's zou eenvoudig moeten zijn: de tritonzaal bestond toen nog niet, maar wel Allergia (lees verder). Op een foto staat de datum "maart 64".

Bij het ontvangstcomité hoort Paul 't Feld (de beheerder), Dr. Alexander (de hoofdgeneesheer), Dr. Jean Flahaut (achter de interviewer) en Dr. Raveschot.

In vergelijking het het feest van 2006 stonden de kinderen keurig in de rij te wachten.

Op de achtergrond is de feestzaal in de duinen (Allergia) goed te zien. De feestzaal werd op een bunker gebouwd door de adolescenten zelf).

Les photos noir et blanc sont datées mars 1964. La salle Triton n'existait pas encore à l'époque (l'hélicoptère a atterri à l'endroit où viendra plus tard la salle Triton).

Au comité d'acceuil figurent Paul 't Feld (l'administrateur), Dr. Alexander (de médecin-chef), Dr. Jean Flahaut (derrière le reporter) et Dr. Raveschot.

Les enfants sont en rangs: surtout pas question de s'amuser!

A l'arrière-plan de la photo ci-dessus tu vois nettement le batiment des fêtes pour les enfants construit par les adolescents sur un bunker.

Ci-dessous, "Pierrot", alias Pierre Willbroodt, le radiologue (et photographe) du préventorium marin.

Op deze laatste foto zie je "Pierrot", Pierre Willbroodt, de radioloog (en fotograaf in zijn vrije tijd) van het zeepreventorium.

Code à introduire

In te geven kode