Dokters en personeel
Wie kon je allemaal tegen het lijf lopen in het ZPM?
Zeepreventorium
Home » La vie au préventorium » Dokters en personeel

Dokters


Blankoff et Fernand Parisel


Dr. Blankoff


René Dupont


Een van de eerste publieke verschijningen van dokter Hilde Franckx. Ik ben nooit echt een royalist geweest, maar dit zou princes Paola moeten zijn (1985).

Une des premières apparitions du docteur Hilde Franckx, lors de la visite de la princesse Paola en 1985.

Dokter Fernand Parisel (midden in beeld) kwam in het preventorium na de tweede wereldoorlog. Hij had de leiding over het Hélio-Marin tot in 1957, toen de laatste beentuberculosepatienten verhuisd werden naar de KEI in Oostduinkerke.

Het is dankzij Fernand Parisel dat het preventorium opnieuw kon functioneren na de tweede wereldoorlog. De eerste jaren werden de dokters en therapeuten niet betaald.

Le docteur Fernand Parisel (centre de l'image) est arrivé au prévent après le seconde guerre mondiale. Il était aux commandes de l'Hélio-Marin jusqu'en 1957, lors du déménagement des derniers patients atteints de tuberculose vers le KEI à Oostduinkerke.

C'est grace à lui que le préventorium a pu redémarrer après la seconde guerre mondiale.

Dokter Blankoff had een cabinet in Brussel en kwam eenmaal per week voor de consulaties.

Le docteur Blankoff avait son cabinet à Bruxelles et venait une fois par semaine pour les consultations.

Dr. Dupont was hoofdgeneesheer van het hoofdgebouw (Solvay-gebouw) vanaf zijn heropening in 1953 tot 1955, wanneer hij opgevolgd wordt door Fernand Alexander.

Le docteur René Dupont était chef de l'établissement central dès sa réouverture en 1953 jusqu'en 1955, quand il sera remplacé par fernand Alexander.


Groepsfoto met oa. Paul 't Felt, Fernand Alexander, Vandeputte


Jean Flahaut, 1963.


Als de rook om je hoofd is verdwenen: Raveschot

28.07.2010 - 12:01:26 Danny Caes
Als ik die foto van dokter Raveschot zo zit te bekijken...; niet bepaald kindvriendelijk uitziend gebit! Kwam die man van Transsylvanie of zo? Recht uit een verhaal van Bram Stoker? Het kan zijn dat ik destijds ook "op visite" mocht komen bij die dokter (voor zover ik het mij nog kan herinneren leek die dokter toch sterk op die foto van hierboven). Hij zei toen zoiets als "Allez, en toon ne keer, hoe voelt ge U?" (iets in die trend).
Ik was geen frequent bezoeker van de dokters in het medisch paviljoen (ja, om de zoveel dagen een bloedprik in de vinger, alsook de wekelijkse confrontatie met de militaristische sportfreak "De Zomer" in het zoutwaterzwembad).
Positief feit: dankzij "De Zomer" kon ik al vrij vroeg zwemmen (hij leerde mij mijn water-angst te overwinnen en geleidelijk aan sprong ik zonder veel voorafgaand denkwerk het zoute sop in).
Terug in mijn school te Gent moesten ze daar blijkbaar nog altijd te weten komen hoe de natheid van zwembadwater precies aanvoelde (naar het zwembad gaan werd daar pas ingevoerd vanaf het vierde of vijfde leerjaar).

Danny Caes
Ex-Suske (nummer 3010)
Ex-Jerommeke (nummer 302)
In 't ZPM vanaf voorjaar 1973 t.e.m. diezelfde periode in 1974

Waren geen dokters...


Paul 't Felt, beheerder, administrateur


Pierre Willbroodt (X-stralen),
maar ook amateur-fotograaf en disk jockey.


Albert Macau, uitbater van de cantine
Gérant de la cantine


Gilberte Moreau, hoofdverpleegster
Infirmière-chef

10.01.2007 - 01:09:04 fluppe4king
Een leraar nederlandse school. Naam? = Hilaire MAERTENS.

12.01.2007 - 10:32:09 fluppe4king
Een leraar nederlandse school. Naam?
Is trouwens dezelfde persoon die de trompet blaast bij de vlaggegroet (de laatste foto op Historique 1953-1960: heropening hoofdgebouw)


Staffvergadering in de HISS, met oa. Jean Chevaillier en Francis Asaert
Rassemblement du staff au HISS

Jean Chevaillier was de hoofd van de kinesieafdeling. Bij Desomer moest je gewoon je rondjes lopen in de duinen of op het strand, met Chevaillier was het menens: zware cross alsof je leven ervan afhangt, kinesie dat je botten in het rond vliegen, zwemmen met je hoofd onder water. Maar het was voor je bestwil, en dat heb ik pas veel later begrepen.

Jean Chevaillier était le chef de la kinésie. Si avec Desomer tu devais courrir dans les dunes ou à la plage, avec Chevaillier c'était un vrai parcours du combattant que tu devais parcourir.


Staffvergadering in de Tritonzaal: opname voor "Het geval Erwin", een film over de multidisciplinaire aanpak in het zeepreventorium. Deze film van 45 minuten is beschikbaar op DVD. Contacteer mij indien interesse.

Rassemblement du staff dans la salle Triton, tournage d'un film (disponible en DVD, contactez-moi).

24.05.2015 - 15:29:30 GUIDO VANLANDSCHOOT
DE NAAM VAN DE VERPLEEGSTER KLOPT NIET. HET IS NIET GILBERTE MOREAU HOOGFDVERPLEEGSTER MAAR ROSA VANLANDSCHOOT . HET IS FOUT. GROETJES GUIDO VANLANDSCHOOT.

guido.vanlandschoot@telenet.be

07.05.2017 - 21:11:57 Jean-Pierre Dubois /Science Press vzw
Inderdaad. Ik fotografeerde Gilberte Moreau in 1973, voor een portrettengalerij van alle personeelsleden. Haar foto staat ook in een boek over 25 jaar RTB.

07.05.2017 - 21:12:16 Jean-Pierre Dubois /Science Press vzw
Inderdaad. Ik fotografeerde Gilberte Moreau in 1973, voor een portrettengalerij van alle personeelsleden. Haar foto staat ook in een boek over 25 jaar RTB.

07.05.2017 - 21:12:40 Jean-Pierre Dubois /Science Press vzw
Inderdaad. Ik fotografeerde Gilberte Moreau in 1973, voor een portrettengalerij van alle personeelsleden. Haar foto staat ook in een boek over 25 jaar RTB.

Code à introduire

In te geven kode