Zeepreventorium
Home » Public Relations » Plattegrond

Plattegrond

plan zeepreventorium 1969

Wat kan je allemaal vinden in het preventorium?
Het hoofdgebouw werd opgericht tussen de twee wereldoorlogen, met de steun van de familie Solvay, vandaar ook de originele benaming van het gebrouw.

  Het bevat (van links naar rechts):
 • de nederlandstalige scholen ('t Zeegat en het Zeelyceum), deze gebouwen zijn naderhand bijgeplaatst en waren oorspronkelijk een infirmerie, want het medisch paviljoen bestond toen nog niet
 • de woonplaats voor de groten (Beach boys), in gebouw "C"
 • de galerij-west met toegang naar 't Wrak en de Tritonzaal (zie het verhaal van de geschilderde panelen)
 • het hoofdgebouw met slaapkamers, refters en de keuken (gebouw "A")
 • de galerie met de linnenkamer en
 • uiteindelijk de woonplaats van de allerkleinsten (gebouw "B")

Que pouvait-on trouver au prévent?
Le batiment principal date de l'entre-deux guerres et a été construit avec le soutient de la famille Solvay, d'ou le nom d'origine du batiment.

  Nous avons (de gauche à droite):
 • l'école néerlandaise, qui était à l'origine une infirmerie (le pavillon médical n'existait pas encore lors de sa construction)
 • les chambrées des grands (beach boys), pavillon C
 • la galerie ouest menant à la salle Triton (la partie consacrée à l'histoire des panneaux peints a été déplacée),
 • la partie centrale avec les dortoirs, réfectoires et la cuisine (pavillon A)
 • la galerie menant à la lingerie, et
 • finalement les chambrées pour les plus petits (pavillon B)

La villa KOS et la Kantenkraai étaient utilisées comme domicile du directeur Alexander et pour les services administratifs. La villa KOS héberge actuellement des patients muco adultes et la villa Kantekraai n'existe plus.

Le pavillon médical contient tous les services médicaux: pneumologie, radiologie, dentisterie, analyse du sang (la prise de sang s'effectuait par une pique dans le doigt) et évidemment la kiné et la natation. Le pavillon médical a litéralement été réduit en poussière.

Non visible sur la photo, le batiment du prévent print, un atelier protégé qui fournissait les imprimés non seulement pour le prévent, mais pour tout les environs. Il était situé dans les bosquets derrière le pavillon médical.

A droite sur le plan, l'école HISS où les pappies et mammies suivaient leurs cours. Ils logaient dans le batiment principal, dans les mansardes situées au dessus des dortoirs pour les pappies, tandi que les mammies logaient sous les toits du pavillon médical.

De Villa KOS en de Villa Kantekraai was de woonst van de hoofdgeneesheer en werd gebruikt voor de administratieve diensten. Villa kantekraai werd in 2006 afgebroken en Villa KOS herbergt de volwassen muco-patienten.

Het medisch paviljoen bevat alle medische diensten: pneumologie, radiologie, tandarts, bloedonderzoek (toen gebeurde de bloedafname door een prik in de vinger) en natuurlijk kinesie en zwemmen. Ondertussen is het medisch paviljoen met de grond gelijk gemaakt.

Wat niet op het beeld te zien is, is Prevent print, de drukkerij op het terrein van het zeepreventorium (in de bossen achter het medisch paviljoen). Het was een beschermde werkplaats dat niet enkel drukwerk produceerde voor het prevent zelf, maar ook voor de buitenwereld.
Volledig rechts op het plan heb je de HISS-school, waar de pappies en mammies les volgden. Zij verbleven in het hoofdgebouw in de mansardekamers boven de dortoirs van de jongens voor de pappies, en de mammies verbleven in de zolderkamers van het medisch paviljoen.

Tussen beide plannen, gedateerd van 1969 en halverwege de jaren '70 zijn er toch kleine verschillen:

 • De hindernissenbaan dat vroeger tot aan het meteorologisch station liep werd geconcentreerd achter het medisch paviljoen.
 • De kunstklassen in de duinen door Franck Pourcel enkele jaren vroeger geopend zijn in onbruik. Door de druk van de duinen kan het gebouw instorten.
 • Het bio-meteorologisch station wordt ook niet meer gebruikt.
 • De hoeve heeft "zeewinde" als naam gekregen, en ook de Allergia is herdoopt tot zeebries.
 • De meeste bunkers in de duinen werden vernietigd. Ook de bunkers waarin het meteostation gebouwd werd zijn weg.
Maar verder wordt eenzelfde plattegrond opnieuw gebruikt.

Il y a quelques différences entre les deux plans, l'un établi en 1969 et le second quelques années plus tard:

 • La piste s'obstacles qui serpentait dans les dunes jusqu'à la station bio-météorologique est limitée à un parcours derrière le pavillon médical.
 • Les classes d'art dans les dunes, inaugurées quelques années auparavant par Franck Pourcel ne sont plus utilisées. la pression des dunes rend le batiment instable.
 • La ferme a reçu un nouveau nom, "zeewinde", de même que l'Allergia qui s'appelle maintenant zeebries.
 • La plupart des bunkers ont été détruits, même les bunkers qui contenaient la station météo ont disparus.

Deze Google map uit 2010 neemt nog steeds het oud medisch paviljoen en zelfs hierdoenzeniks over!

05.06.2013 - 21:12:42 Marc Doigny
Un plan récent (2013). Beaucoup a changé: la ruche se retrouve dans le batiment B, la lingerie est au fond du batiment A (l'ancien réfectoire du HISS). Dans tous ces chambardements, il n'y a que l'école flamande qui n'a pas changé de place (seul le directeur a été remplacé).

Dit is een recent plan uit 2013. Er is heel veel veranderd, en neit enkel met de afbraak van de Hélio-Marin en de bouw van de nieuwe gebouwen. De franstalige school die in het Hélio Marin zat is verplaatst naar gebouw B. De welbekende linnenkamer zit nu op het einde van gebouw A (de vroegere refter van de HISSERS). In al die veranderingen is enkel de nederlandstalige school op dezelfde plaats gebleven.

Code à introduire

In te geven kode