Ontstaan van de geschilderde panelen
aan de ingang van de Tritonzaal
Zeepreventorium
Home » Public Relations » Geschilderde panelen

geschilderde panelen

La petite histoire des panneaux peints à l'entrée de la salle Triton

Ontstaansgeschiedenis van de geschilderde panelen aan de ingang van de Tritonzaal

Deze muurschilderingen aan de ingang van de Tritonzaal geven heel goed aan wat er allemaal te doen was in het prevent: zwemmen, sport (heelwat sport), onderwijs (gezeten op kussens), diverse vormende aktiviteiten, bezoek bij de dokter, de tandarts, de spiroloog en de radioloog.

In de Tritonzaal werd er regelmatig een Sprookjesnacht georganiseerd, een soort Rotary avant-la-lettre, het was de bedoeling zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de verdere werking van het preventorium, en de sponsors moesten via deze doorgang lopen. Onderweg naar de benefietavond kregen ze deze grafische boodschap mee.
De opbrengst van de Sprookjesnacht werd onder andere aan de vzw. Jeugdzorg geschonken (onderwijs), maar ook de beschermde werkplaats Prevent-print kreeg centen.

Les peintures murales dans la galerie menant à la salle Triton indiquent clairement tout ce qui se faisait au prévent: nager, du sport (beaucoup de sport), l'enseignement (assis sur des coussins à même le sol), diverse activités, une visite chez le docteur, le dentiste, le spirologue et le radiologue. A droite une représentation du Paeldorp.

Sprookjesnacht, une sorte d'activité destinée à récolter de l'argent était régulièrement organisée. Les invités devaient passer par la galerie avant d'accéder à la salle Triton où se tenaient les soirées et recevaient ainsi une information à la fois succinte et complète. Pas question d'arriver en jeans délavé: Sprookjesnacht est une réception de grand standing ou tout le beau-monde se donne rendez-vous.

De Sprookjesnacht-happenings waren heel opmerkelijke gebeurtenissen, de volledige staff zette zich in om van iedere feest een unieke belevenis te maken. Met een gescheurde jeans kom je niet binnen. Vedettes kwamen meestal gratis optreden (het preventorium was ook een uniek kader!). De afstand tussen vedette en publiek is beperkt (de zaal is niet zeer groot en er is geen scheiding tussen podium en publiek), wat het optreden zeer persoonlijk maakte.

Tout le monde a vu ces peintures murales (maintenant on les voit de moins en moins à cause des pots de fleurs qui sont devant), mais de quand datent-elles? De mai 68 pour être précis. Elles furent réalisées pour une exposition au parc Baudouin à Bruges sur le thême "l'enfant handicapé" (en effet, à cette époque, nous étions classés parmi les handicapés). Les panneaux furent peints dans la salle Triton (première image à droite) puis transportés à Bruges. De tous les "handicapés", nous avions le plus beau stand!

Nous étions placés à coté des "mentaal gestoorde jongens, instituut 'kind jesus'", on n'avait pas peur de nommer un chat un chat à cette époque!

Waarover moet er informatie gegeven worden:
het zeepreventorium in een notedop

Quelles informations donner: le prévent en résumé
De opstelling in de zaal

Les différents stands dans la salle

Verslag nadien.
Horen wij wel echt bij de gehandicapten?

Un rapport après l'exposition.
Avons-nous vraiment une place parmi les handicapés?

Iedereen heeft deze opmerkelijke muurschilderingen gezien, maar wanneer werden ze gemaakt? In mei 68 om precies te zijn! Ze werden gerealiseerd voor een tentoonstelling over het gehandicapte kind in het Baudewijnpark in Brugge (wij werden geklasseerd onder de gehandicapte kinderen in die tijd). De panelen werden in de Tritonzaal geschilderd en dan naar Brugge gereden (eerste foto rechts). Van alle gehandicapten, hadden wij de mooiste stand! We zaten naast de "mentaal gestoorde jongens van het instituut kind jesus", door de associatie waren wij dan de motorisch gestoorde kinderen...

Voor of na de tentoonstelling werd er een tombola georganiseerd. Zoals altijd in die tijd werd het personeel vriendelijk verzocht mee te doen aan de tombola en een paar loten verkopen. Ik heb daar een absolute hekel aan; op school mocht ik ook tombolaboekjes verkopen, wie ze niet verkocht kreeg kreeg dan een berisping. Dezelfde "zachte dwang" bestond ook in het zeepreventorium ten opzichte van het personeel.

Het lyceum werd verplicht samen te werken, en je kan dus de namen van de leraren herkennen: Vanmassenhove (wiskunde), Billiauw (maatschappelijke vorming), Van Den Berghe (aardrijkskunde), Van Helsuwé (nederlands —als hij goesting had), De Brandt (biologie), De Waele (wetenschappen), De Langhe (frans), Monbaliu (godsdienst). Andere leraren ken ik niet. Wie helpt mij verder?

Zelfs al ben je vroeger voetbalvedette geweest, toch mag je je bijdrage leveren: Freddy Qvick, samen met Willy Desomer en Agnès Leys.

Une tombola a été organisée avant ou après l'exposition. Comme toujours, le personnel est mis à contribution pour vendre un nombre de livrets. J'ai cette pratique en horreur: plus tard, à l'école on m'a souvent forcé de vendre de tels livrets, et gare à toi si tu revenais à l'école sans avoir vendu tes livrets. J'utilisais mon argent de poche pour ne pas avoir une mauvaise note.

Les professeurs sont également mis à contribution: je me rapelle très bien de madame Rachel Slabbynck (français, sciences), madame Deville (calcul), madame Petit (infirmerie), madame Defevere (4me primaire).

Willy van Onselen (en fait: Wilhelmus: il était hollandais) le veilleur de nuit doit aussi participer, ainsi que les pappies te le mammies. Francis Asaert (pappie Takkebos) qui travaille toujours pour le préventorium et Frans Callenaere qui écrit des commentaires sur de nombreuses pages.

Tombola:
verplichte deelname van het personeel.

Een deel van de opbrengst wordt in een gemeenschappelijk fonds van alle aanwezige instellingen gestort.

Le personnel est obligé de vendre des lots de tombola.
Une partie des rentrées est versé dans un fonds commun aux organisations participantes.

Code à introduire

In te geven kode