Documenten
Foto's van Edwin Vandenberghe I
Zeepreventorium
Home » Bekende mensen » Edwin Vandenberghe I
Home » Geschonken documenten » Edwin Vandenberghe I
Dit is de eerste pagina met foto's van Edwin Vandenberghe (periode vòòr 1970).

Wens je hier ook je eigen pagina met je foto's, geen probleem, geef mij een seintje!

Vous avez ici la première page des photos d'Edwin Vandenberghe (période avant 1970).

Contacte-moi si tu veux placer tes photos sur ce site!

Edwin Vandenberghe (I)

08.11.2013 - 17:13:04 hombrouckx ivan
Op de eerste foto zit mijn vader rechts onderaan: hij draaide een zomer mee in het zeepreventorium als barman. In het "gewone" leven was ie onderwijzer.. en hij wilde eens van nabij meemaken hoe het er aan toe ging indertijd. Hij beleefde het allemaal vanuit een heel interessant perspectief... .
Ikzelf was er in dat jaar (1964) opgenomen.... en vond het leuk dat mijn papa altijd in de buurt was...

Edwin Vandenberghe était le professeur de géographie à l'école flamande du prévent.

Les photos vous donnent un apperçu de ce qui s'est passé au prévent avant 1970.

Voici l'équipe des docteurs et des infirmières. Dr. Fernand Alexander, Raymond Hupperts, Dr. Jean Flahaut, Paul 't Felt (administrateur). Gilberte Moreau (infirmière), Madame Flahaut.

Deze foto is in de oude bar genomen (waar later de personeelsrefter gekomen is als de Triton-zaal en bijhorende bar klaar was).

De mensen in de keuken: wie heeft Oscar Barbé en Achille Harveng niet gekend? Het preventorium was de grootste werkgever uit de regio.

Toen het medisch paviljoen nog een aparte instelling was (een sanatorium voor de behandeling van beendertuberculose), was het huidig zeelyceum de infirmerie van het zeepreventorium. Wel een bijzondere infirmerie, want er was een kunstmatig strand aangelegd in wat nu het natuurkunde-lokaal is. Het preventorium behandelde toen vooral kinderen met primo-infekties (eerste, niet besmettelijke stadium van longtuberculose). Een zonnekuur was de aangewezen therapie.

Le pavillon médical était à l'origine une institution séparée (un sanatorium traitant les cas de tuberculose osseuse) et le lycée marin actuel était l'infirmerie du préventorium. Une infirmerie bien particulière, puisqu'une plage artificielle était créée dans le local qui est maintenant celui des cours de physique. Le prévent traitait principalement les primo-infections (le stade préliminaire non-infectueux de la tuberculose pulmonaire).

Er viel wat te beleven in het preventorium!
Un exercice de débarquement a été effectué sur la plage devant le préventorium. Tout le monde du prévent et des alentours était présent.

Fête d'anniversaire de Fernand Alexander en 1965.

Dokter Flahaut werd aangezien als de rechterhand van Alexander, samen met Paul 't Felt, de directeur. Jean Flahaut was geneesheer in het preventorium, maar eveneens Majoor-geneesheer bij de Belgische Zeemacht. Het centrum voor Hyperbare geneeskunde (toen in Oostende gelegen, nu in de zeemachtsbasis van Zeebrugge gesitueerd) draagt trouwens zijn naam. Naast zijn werk als allergoloog in het zeepreventorium was hij ook geneesheer bij de Belgische Marine, waar hij zich specialiseerde in diepzeegeneeskunde en hyperbare geneeskunde. Hij merkte op dat bepaalde moeilijk te behandelen wonden zoals gangreen konden genezen worden als de patient in een caisson geplaatst werd. Hij stierf in 1972 bij een auto-ongeval.

Le preventorium Georges Born de Wenduine a été intégré au prévent en 1968 pour disparaitre en 1974. C'était les années fastes du prévent, où toutes les places étaient occupées. Le Georges Born était devenu une annexe du ZPM. Puis vint la crise du pétrole et les coupes sombres dans les soins de santé.

La direction était aux mains de Gilberte Moreau.
Dr. Alexander et Dr. Raveschot sur la photo.

Le début de la période faste du prévent coïncide avec la venue de Gilbert Bécaud. Il est venu plusieurs fois et était en quelque sorte le parrain du prévent. C'est avec les fonds récoltés lors d'un concert au Kursaal d'Ostende que la piscine a pu être construite. L'école du HISS fut ouverte et la route menant du pavillon principal au pavillon médical a enfin pu être goudronnée. C'est aussi de cette époque que date l'achèvement de la salle Triton, le recouvrement des deux galeries, la construction de l'allergia et finalement l'aggrandissement de l'école flamande

27.07.2007 - 14:07:55 Lucien Gelders
Ik was er bij in 1963, heb Gilbert Becaud toen ontmoet, we hadden een boot gebouwd op schaal en is toen aan hem overhandigd bij de opening van het zwembad. Gilbert heeft de boot in het zwembad laten varen, maar deze zonk onmiddelijk.
Ook bij het helpen van de bouw van het zwembad moeten mee helpen, ik heriner me nog de stenen op de vloer naar binnen brengen waar we op moesten lopen voor het zwemmen.

Vooral zoek ik Robert De beule en Willy Vandevelde.
Bijgevoegd een foto uit die tijd getrokken door Pierrot ik ben de jongen , toen 14j, de derde van links de jongens die ik zoek staan er niet op.
Lucien

31.08.2009 - 01:08:56 Jean-Pierre Dubois
Wil Lucien Gelders mij mailen op zpmboek@sciencepress.be over zijn getuigenis hierboven?
Vriendelijke groet en dank,

Jean-Pierre Dubois
Science Press
ZPM-ancien

18.12.2010 - 23:21:38 jacquet
bonjour,
je m'apelle monique jacquet je suis neé en 1954, j'ai été au prévent, en 1968 + ou -
je suis étonnée de ne pas avoir vue de photos de cette époque là, et suis tres triste car cela fait tout de meme partie de mon passé, je ne sais plus mettre un nom sur les quelques visages que j'ai encore en mémoire... pouvez vous m'aidez svp je vous remercie d'avance. monique.jacquet@hotmail.com

28.12.2011 - 14:40:16 raemdonck philipe
hallo zat in de haan tussen 1969 en 1970 kent iemand mij nog philippe raemdonck uit mechelen

24.06.2012 - 10:58:30 Jo Van Heesvelde
Aan raemdonck philipe,
Dag Philipe
Hier iemand vanuit die tijd ('k heb een eigen pagina)...Hoe oud was je in '69-'70...dit is belangrijk als je respons wil krijgen van je leeftijdsgenoten.
Grt, Jo

26.12.2015 - 22:10:06 Nicole Decuyper
Hallo,
Mij vader heeft mij in de Haan geplaatst tussen 1958 en 1960.
Zijn er archieves nog te vinden omtrent deze periode ?

Bonjour,
J'ai été placée à de Haan entre 1958 et 1960.
Est-ce qu'il existe des archives de cette période.
decuypern@gmail.com

27.12.2015 - 01:52:52 Marc Doigny
Er zijn geen archieven meer over deze periode.

04.04.2020 - 14:32:22 van keymeulen albert
hallo

Ikzelf ben ook in het preventorium geweest periode '70 /'73 ik heb er zelf mijn plechtige communie gedaan , zie foto , ik heb ook les gekregen van juf De vliegher en mr Maarten in het zesde studiejaar
hij heeft mij ook leren hoge tone zingen zoals het liedje , Samatsa Rajevo ,wie ik mij nog herinner van die tijd zijn Thierry Vergison , Patrick Piepers , Christiaan Candale , en van de maisjes , Rita de Praetere , Ingrid Van Nieuwenhuise , Angelina Boon
graag mss wat meer info enof foto's indien die er zijn ,

groeten

Van Keymeulen Albert

Code à introduire

In te geven kode