De Alexander-jaren
Renovatie van “De Bolle”
Zeepreventorium
Home » Bekende mensen » Fernand Alexander » renovatie van “De Bolle”
In de jaren '70 was het Zeepreventorium misschien een eigen microcosmos, maar het had eveneens veel bindingen met de buitenwereld. Het was niet ongewoon dat de Beach Boys en de Lost & Found ingezet werden buiten de muren van de instelling.

In het begin van de jaren ’60 vatten enkele personen, betrokken bij de werking van het toenmalig Beschermingscomité voor verlaten kinderen van het gerechtelijk arrondissement Brugge, de idee op om het specifiek probleem aan te pakken van een aantal jeugdige zeevissers die geen behoorlijke thuis aan wal hadden. Het ging zowel om varende oud-leerlingen van het Koninklijk Werk Ibis als om andere jongeren die al dan niet onder toezicht van de Kinderrechter stonden.

De Alexander-jaren

Le préventorium des années 1970 était un microcosme replié sur lui-même. Et pourtant, le préventorium Marin avait de nombreux contacts avec le monde extérieur et les "grands garçons" participaient à de nombreuses activités à l'extérieur.

De Bolle is in 1912-1913 gebouwd als kantoorgebouw voor de General Steam Navigation Company. Na de Eerste Wereldoorlog een tijdlang kantoren van de rederij Cockerill. Vanaf 1945 kantoren van de Werklozendienst voor de havenarbeiders en van 1963 af tehuis voor jongeren met moeilijke gezinssituatie uit het vissersmilieu.
Architect : André Daniels

“De Bolle” was oa. een opvangtehuis voor weeskinderen (“Tehuis voor verlaten vissersjeugd”). Nadat de weeskinderen de IBIS verlaten hadden, konden ze gaan werken aan boord van de visserschepen. Maar éénmaal aan wal hadden ze geen onderkomen. De Bolle bood zowel een onderkomen aan jongeren die geen woonplaats konden vinden, maar in latere tijden ook aan kinderen die doorverwezen werden door de Jeugdrechter of het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg. De Ostendenaar André Opstaele was onderzoeksrechter en mede-oprichter van de Bolle. Deze onderzoeksrechter plaatste vroeger eveneens kinderen in het Zeepreventorium.

“De Bolle” heeft betrekking op de enorme koperen bol die door de eerste eigenaar van het gebouw bovenaan geplaatst werd (dat vreemd stuk bovenaan was de wereldbol houder). De Engelse rederij wou zo aantonen dat ze op alle zeeën vaarde.

De oudste groepen van het Zeepreventorium werden ingezet in allerlei projecten, zoals de renovatie van het opvangcentrum "De Bolle" (je ziet de kenmerkende camionette van het zeepreventorium op de foto, camionette die later in de gracht zal verdwijnen). De foto's dateren waarschijnlijk van 1965, toen het gebouw gerenoveerd werd nadat het jaren ongebruikt werd achtergelaten.


Le batiment “De Bolle” était une maison d'acceuil pour les jeunes qui ne savaient pas où aller. Les orphelins étaient receuillis à l'IBIS (situé non loin de là), mais une fois l'école terminée, il devaient aller travailler. Ils s'engageaient souvent comme moussaillon sur des navires de pêche. Mais quand le navire était à quai, ils n'avaient pas d'endroit où loger. Plus tard le bâtiment hébergera également des enfants placés par le juge de la jeunesse.

Le batiment qui était à l'origine des bureaux d'une compagnie anglaise d'armateurs a été a été rénové en 1965 pour héberger des jeunes qui n'avaient pas d'habitation. Le bâtiment De Bolle n'existe plus, mais l'asbl De Bolle qui héberge maintenant ces jeunes dispose d'un autre bâtiment dans le quartier.

Les groupes les plus adultes au prévent (les Beach Boys et les Lost & Found) étaient souvent mis à la tâche en dehors du préventorium. On voit très bien les trainings et les basquets typiques, ainsi que la camionette du préventorium parquée devant De Bolle.

Code à introduire

In te geven kode