Pulderdos
Preventorium Pulderbos
Home » Preventoriums » Pulderbos
Van andere preventoria heb ik enkel informatie omdat ik er geweest ben (home familia), omdat ze bij het zeepreventorium gevoegd werden en bij de sluiting een deel van het archief naar het ZPM werd verhuisd (Georges Born), of omdat ze op de ene of andere manier een verband hebben met het zeepreventorium.

Les textes en rapport avec l'Institut Reine Elisabeth à Oostduinkerke (KEI) ont reçu une nouvelle page.

Er is een nieuwe pagina aangemaakt over het Koningin Elisabeth Instituut in Oostduinkerke.

Pulderbos

Dans l'interbellum et après la seconde guerre mondiale, chaque commune se devait d'avoir un préventorium, généralement subsidiés par un grand patron industriel (Solvay, pour le préventorium marin). Ces centres acceuillaient les tuberculeux. La tuberculose était présente sous différentes formes (c'est toujours le même bacille de Koch qui en est la cause, mais il s'installe dans différents tissus). Le préventorium marin traitait la tuberculose osseuse et la tuberculose pulmonaire à son premier stade (primo-infection). Le préventorium marin disposait même d'un solarium (dans l'aile ouest de l'école flamande, où se trouve maintenant les classes de sciences). Avec l'amélioration des conditions de vie de la population laborieuse, le nombre de tuberculeux vint à diminuer. Certains preventoriums se sont fermés, d'autres se sont spécialisés dans d'autres maladies plus prometteuses comme l'obésité.

Le préventorium Pulderbos s'est spécialisé dans la revalidation des enfants, par exemple après un acte chirrurgical important ou après un accident.

De Pulderbos was de kleine broer van het zeepreventorium. Na de obligate tuberculose-tijd specialiseerde dit centrum zich ook op het behandelen van astma-patienten. Toen betere geneesmiddelen op de markt kwamen (dankzij onder andere de testen van Lomudal in het Pulderbos) en kinderen niet meer opgenomen moesten worden schakelde deze instelling over op de kinderrevalidatie (bijvoorbeeld na een verkeersongeval of een zware heelkundige ingreep).

Terwijl het zeepreventorium zijn hoeve gesloten heeft, beschikt Pulderbos nog steeds over een kinderboerderij.

23.08.2010 - 09:57:00 Eelen Jan
In 1964 was ik voor onbepaalde tijd in het preventorium Pulderbos. Tot op heden weet ik echter nog altijd niet voor welke aandoening ik daar terecht kwam. Vermits er niemand anders meer is waar ik het kan aan vragen, richt ik mij tot U om mij die inlichtingen te verschaffen.
Dank bij voorbaat,

Jan Eelen

In die tijd behandelde het preventorium Pulderbos vooral kinderen met primo-infekties (positieve tuberculineproef).
Kinderen werden opgenomen om aan te sterken (minder kans dat ze tuberculose zouden krijgen).
Er werd gecontroleerd of de kinderen gezond bleven (radiografisch onderzoek).
Soms werden kinderen gewoon opgenomen op vraag van de dokter omdat ze te zwak waren.
Pas later heeft het preventorium Pulderbos ook kinderen met astma verzorgd.

Home Familia

De Home familia was zowel een vakantiecentrum (kinderen die in kolonie bleven) als een instelling voor de behandeling van motorisch gehandikapte kinderen, meestal als gevolg van polio. Polio was tot in de jaren 50 een emdemische ziekte. Na de ontdekking van het vaccin en zijn toepassing op grote schaal kwamen er geen bijkomende slachtoffers meer, en de instelling beperkte zich tot de revalidatie van de patiënten.

Le home familia était à la fois colonie de vancances et centre de traitement pour les enfants handicapés moteur (généralement à la suite d'une infection de poliomyélite). Cette maladie était endémique jusqu'à la découverte d'un vaccin. La maladie a été éradiquée rapidement, et le centre se limitait à la rééducation des enfants présentant des séquelles.

Code à introduire

In te geven kode