La croix de Lorraine
Symbole de la lutte contre la tuberculose
Lotharings kruis
Home » Preventoriums » La croix de Lorraine
La croix de Lorraine était depuis 1902 le symbole de la lutte contre la tuberculose.

Het Kruis van Lotharingen of Lorraine-kruis was het symbool van de strijd tegen tuberculose.

Croix de Lorraine


De relatieve afmetingen van het Kruis van Lotharingen zoals officieel vastgelegd.

La croix de Lorraine est le symbole de la lutte contre la tuberculose. Le sigle a été proposé lors de la conférence internationale contre la tuberculose à Berlin en 1902 par le docteur Gilbert Sersiron. A cette époque, la tuberculose faisait plus de victimes que les autres maladies, et il était donc important de faire une croisade contre la maladie. Ce symbole était omniprésent dans l'entre deux guerres (aussi présent que la tuberculose était endémique).

Notons l'existence de cartes postales et de timbres antituberculeux. Les timbres étaient de faible prix et pouvaient donc être achetés par tout le monde, à coller à coté du timbre postal officiel. Les cartes postales étant surtout vendues à la période de Noël.

Le symbole a perdu de son importance (tout comme la tuberculose). Le symbole est maintenant encore utilisé de façon moins prononcée par l'American Lung Association et par d'autres organisations.

Notons que la croix de Lorraine était également le symbole des Forces Françaises libres pendant la seconde guerre mondiale.


Het Kruis van Lotharingen wordt gebruikt als symbool van de strijd tegen tuberculose. Het teken werd aangenomen tijdens de internationale samenkomst tegen tuberculose in Berlijn in 1902. Toen was tuberculose de voornaamste doodsoorzaak en het was dan ook vanzelfsprekend dat er een kruistocht tegen de ziekte ondernomen werd (vandaar het gebruik van een kruisvorm). Dit symbool kon je nagenoeg overal zien in het interbellum, het was even prominent aanwezig als dat de ziekte endemisch was. Iedere instelling, sanatorium of preventorium, gebruikte het kruis in zijn briefhoofd.

In het interbellum werden postzegels tegen tuberculose verkocht, meestal rond de kerstperiode. Deze zegels zonder frankeerwaarde werden vaak op postkaarten geplakt als teken van solidariteit met de slachtoffers.

Eind jaren 60 lijkt tuberculose definitief overwonnen en verdwijnt lagzamerhand het Kruis van Lotharingen. Instellingen kunnen zich niet meer beperken tot de behandeling van tuberculose maar moeten andere niche-markten vinden. In de jaren '70 werd dat hoofdzakelijk astma, en later ook andere respiratoire aandoeningen. Tegenwoordig wordt het symbool nog gebruikt door de American Lung Association.

Tijdens de tweede wereldoorlog was het het symbool van de Fransen die tegen de Duitse invasie streden.

Het Kruis van Lotharingen kan je tegenwoordig nog terugvinden in gestyleerde vorm in het logo van de Vlaamse Vereniging voor Respiratoire Gezondheidszorg en Tuberculosebestrijding (VRGT).

Code à introduire

In te geven kode