Zeepreventorium historiek
Villa Kantekraai
Zeepreventorium
Home » Historique » Kantekraai
Il était de coutume que le médecin-chef loge dans l'enceinte de l'établissement: la "Villa Kantekraai".

De hoofdgeneesheer verbleef in "Villa Kantekraai" (foto 1926). Dit was een traditie dat in alle grote instellingen toegepast werd.

Villa Kantekraai

In alle preventoria uit het interbellum was het een gewoonte dat de geneesheer in een aanpalende villa verbleef. In het Zeepreventorium was dit "Villa Kantekraai" (foto 1926). Ook Tombeek heeft een aparte villa voor de geneesheer. Na de tweede wereldoorlog diende het huis voor de personeelsdienst.

Bij de bouw van de Hélio-Marin werd een nieuwe villa gebouwd voor de hoofdgeneesheer (beide instellingen waren onafhankelijk van elkaar). Deze villa werd na de tweede wereldoorlog door Jean Flahaut gebruikt (tot aan zijn dood) en later door Prof. Dr. Fern. Alexander. Hij preegde zelfmoord in villa KOS in zijn bureau op het eerste verdiep. De naam Villa KOS werd door Jean Flahaut gegeven, naar de naam van een Grieks eiland waar hij op vakantie ging.

De Villa Kantekraai is goed zichtbaar op de eerste foto: het is het los gebouw ten westen van het hoofdgebouw. Deze villa werd in de zomer 2006 vernietigd om plaats te maken voor de nieuwbouw.

In juni 2006 werd de villa (dat gebruikt werd voor de personeelsdienst) in minder dan een week afgebroken.

Il était de coutume que le médecin-chef loge dans l'enceinte de l'établissement: la "Villa Kantekraai". Tous les grands préventoriums et sanatoriums avaient une villa pour le médecin-chef (par exemple Tombeek). La villa servira pour les services administratifs après la seconde guerre mondiale, losque le batiment principal sera remis en fonction et les entitées auront fusionné.

La Villa Kantekraai est bien visible sur la première photo de gauche; c'est le batiment situé à l'ouest du batiment principal. Cette villa a été abattue en été 2006 pour permettre la construction des nouveaux batiments.

Une seconde villa sera construite en même temps que l'Hélio-Marin (qui était une institution totalement séparée). Après la guerre, cette villa sera utilisée par le docteur Jean Flahaut, qui la nomma Villa KOS, du nom d'une île greque où il passait ses vacances. Après son décès, ce sera le docteur Alexander qui l'utilisera jusqu'à sa mort.

Photo de droite prise en 1934 (vue sur le batiment principal). On remarquera que le terrain est en fait une sorte de pelouse. Les chemins ne seront construit en dur qu'après la guerre, après la remise en service du batiment Solvay (en 1954). Les deux photos suivantes (à gauche) datent de 1934 et la dernière de 1939.

De foto van rechts dateert uit 1934 (zicht op het hoofdgebouw, het enige wat toen bestond). Het terrein is een soort grasperk dat pas verhard zal worden na de heropening van het hoofdgebouw na de oorlog.

09.10.2010 - 20:13:44 Marc Doigny
Le site des anciens du Préventorium Marin reçoit un nouveau layout. Cette page est une des premières avec le nouveau layout. Les pages doivent être adaptées manuellement, et il y a environ 250 pages à modifier. A raison de deux pages par jour, je serai prêt à la mi-février.

De site van de anciens van het Zeepreventorium krijgt een nieuw uiterlijk. Deze pagina is één van de eerste pagina's die aangepast werd. De layout moet manueel per pagina gewijzigd worden, en er zijn ongeveer 250 pagina's op de site. Aangezien ik twee pagina's per dag kan bijwerken zal de site halverwege februari volledig aangepast zijn.

09.10.2010 - 20:25:40 jpd
Aangename verrassing!

Code à introduire

In te geven kode