Zeepreventorium
Home » Historique » Eind jaren 70
La fin des années 70 sont des années difficiles pour le prévent qui a investi dans différents projets et qui n'a plus les moyens pour les réaliser.

Eind jaren '70 waren moeilijke jaren voor het Zeepreventorium dat bezig was met verschillende projecten en niet meer over de geldmiddelen beschikte om ze te finaliseren.

1975-1980


Sprookjesnacht 1974 met
Vincent Edwards en Lize MarkeSprookjesnacht 1975 met
Samantha Jones en Louis Neefs


Sprookjesnacht 1976 met
Trinity, Afric Simone, Bertrice Reading

Presentatie Luc Appermont

Brotherhood of Man
(remember Save your kisses for me)
liet verstek gaan.


C'est à partir de cette année que le préventorium a découvert en l'obésité un marché porteur.


Sprookjesnacht 1978 met
Will Tura en het Golden Gate Quartet
Presentatie: Walter Capiau
Tombolawinnaar?


27.10.2009 - 12:06:11 Alann de Vuyst
Als een kind aan huis in het ZPM, vond ik het erg dat wij steeds waren uitgesloten om te geneiten van deze zangers, tenzij je ouders kwamen en je meenamen.
Juni 1975: de tunnel krijgt een hellend vlak wegens het zakken van het niveau van het strand. Het niveau van het strand was gezakt tot een paar meter onder de tunnel.


Tegenwoordig zit het strand hoger dan de ingang van de tunnel!

Eind jaren '70 was de economische toestand van het land niet meer zo rooskleurig, na de groeijaren (jaren '50) en de bloeijaren (1960). Ook het zeepreventorium kreeg het zwaar te verduren. Sprookjesnachten werden nog steeds georganiseerd, maar nu was het niet meer om een nieuw project te realiseren, maar gewoon om te kunnen overleven. Het was niet ongewoon dat de opbrengst van een sprookjesnacht werd gebruikt om trainingspakken voor de kinderen te kopen. Uitstappen naar bijvoorbeeld de Beekse Bergen waren niet meer mogelijk.

L'état a dû se serrer la ceinture fin des années 70. Après les années d'expansion, voici le temps des vaches maigres. Les nuits féeriques ne sont plus organisées pour la réalisation d'un grand project, mais uniquement pour survivre. La recette d'une nuit féerique a ainsi permi d'acheter de nouveaux trainings.

Voor Alexander was dit ook een moeilijke periode, het bracht hem terug naar de na-oorlogse periode met de heropening van de instelling, toen er oproepen (vooral op de franstalige radio) werden gelanceerd om beddegoed en kleren voor de kinderen te kunnen aankopen (dat waren toen die korte fluwelen broeken die tot het einde van de jaren '60 in gebruik zijn gebleven).
Het zeepreventorium dat toen wereldwijd bekend was wegens zijn vooruitstrevende opvoedingsmethoden (zowel voor de kinderen als voor de pappies en mammies) zat weer in geldnood.

La fin des années 70 ressemblera fort aux années 50 et début 60 lors de la réouverture de l'institution, quand des appels étaient lancés à la radio pour permettre l'achat de couvertures et de vêtements pour les enfants.
Le préventorium qui était maintenant mondialement reconnu, non seulement pour le traitement de l'asthme, mais surtout pour ses méthodes d'enseignement révolutionaires, était à nouveau en difficulté.


Kaatsmuur


Grote projecten beperken zich... tot de inhuldiging van een kaatsmuur op 26 mei 1976.


Les grands projets se limiteront à l'inauguration d'un mur de rebond le 26 mai 1976.


Alexander gooit de eerste bal.


Carnaval 20 avril 1976


Trainingsweekend Dokter Soubry 30/10/1976

Over het koken van deegwaren


De dienst "Public relations" van het zeepreventorium bewaart de fotos van de belangrijke gebeurtenissen in het zeepreventorium. De kaft van 1977 (sprookjesnacht met Conny Neefs en Vincent Edwards) is echter leeg.

Le service des relations publiques du préventorium garde toutes les photos des évènements importants. Etrange, mais je n'ai aucune photo de 1977 (au programme: Conny Neefs et Vincent Edwards).


Terwijl het feest in de Tritonzaal doorgaat wordt het vlees voor het gebouw gebakken


La viande est grillée devant le batiment pendant que la fête bat son plein à la salle Triton.
1979: une des dernières nuits féeriques d'Alexander. Quelques mois plus tard, il y aura la révolte du personnel, et un an plus tard il se donnera la mort dans la Villa KOS.


Photos avec Raoul Bonnel, le président de l'ASBL et avec le docteur Wynen du syndicat des docteurs. Het programma beperkt zich tot het orkest Theo Mertens.


1979: één van de laatste sprookjesnachten van Alexander. Een paar maanden later zullen we de revolutie van 10 mei 1979 hebben.


Photos avec Raoul Bonnel, le président de l'ASBL du prévent et le docteur Wynen du syndicat bien connu. L'affiche se limite à l'orchestre de Theo Mertens.


In 1981 zal er geen sprookjesnacht zijn - Pas de nuit féeriqe en 1981.

29.12.2013 - 08:44:05 Joe Torre
In 1976 I was interning at the Zeepreventorium.
I want to visit again next summer(2014) as I am writing about my experience once again and would love to have someone accompany me.
If anyone would like to contact me, my email address is: jtorre2829@gmail.com.

Thank, you, Joe

Code à introduire

In te geven kode