Zeepreventorium historiek
Les années de guerre
Zeepreventorium
Home » Historique » 1944-1945
A la libération en septembre 1944, les terrains du Préventorium Marin ont toujours été utilisés, mais maintenant par les alliés.

Na de bevrijding in september 1944 bleef het zeepreventorium in de handen van de militairen tot na de oorlog.

Oorlogsjaren


La libération du Coq sur Mer par les Canadiens
Zeepreventorium 1940 - 1944
Het zeepreventorium in duitse handen
Le préventorium aux mains des allemands

Aan alle mooie liedjes (en zelfs aan de meest afgrijselijke duitse schlagers) komt er een einde, en de canadezen bevrijden eindelijk De Haan op 9 september 1944. De talrijke bunkers die naar de zee gericht zijn zijn machteloos om een aanval over het land af te slaan. De Duitsers hebben trouwens geen reserves meer.; Ze proberen stand te houden achter het Albert-kanaal en vooral achter het leopoldkanaal en in Walcheren.

De Hélio-Marin zal al heel vlug opnieuw in gebruik genomen worden, eerst als lazaret (militair hospitaal), dan als burgerlijk hospitaal. Het zeepreventorium was zodanig verwoest dat die pas 10 jaar na de oorlog opnieuw in gebruik genomen kon worden. Ondertussen worden de terreinen wel gebruikt door de geallieerden om hun eigen radarinstallaties op te stellen.

La libération de la plus grande partie de la Belgique s'effectue rapidement. Les bunkers qui sont dirigés vers la mer ne sont pas conçus pour résister à une attaque par l'intérieur des terres. De plus, les allemands n'ont plus de réservers dans la région. Ils essaient de faire front derrière le canal Albert et surtout derrière le canal Léopold et sur l'ile de Walcheren.

Si l'Hélio Marin reprend rapidement du service comme hôpital militaire, il n'en va pas de même des batiments Solvay qui sont fort endommaés. Cela n'empèche pas les alliés d'établir également une base de radar dans le coin.


Installations Würzburg Riese abandonnées par les allemands en fuite


La couverture aérienne de “Chain Home”


Les installations de radar allié dans les dunes du Coq sur Mer


Le toit plat du casine de Blankenberge se prète bien à l'installation d'un radar allié.


La base de radar actuelle...

... Il senblerait que ce soit devenu un centre de communications.

Radar

Les allemands avaient un radar plus évolué que les alliés au début de la guerre. Ils avaient un radar longue portée, le Freya et un radar de poursuite pouvant suivre les avions alliés (le Würtzburg). L'inconvénient du système allemand est qu'il fonctionnait avec une fréquence relativement faible (120 - 130MHz pour le Freya et 560MHz pour le Würzburg). Pour avoir un effet directeur, il fallait que les éléments soient plus grands que la longueur d'onde (2.4m ou 50cm). Les radars étaient donc nécessairement grands. Le radar de poursuite allemand, le Würzburg Riese avait un diamètre de 7.5m.

Le premier système anglais “Chain Home” utilisait une fréquence encore plus basse (20 à 30MHz et plus tard 106MHz) mais avait comme avantage une très longue portée. Les avions allemands étaient détectés alors qu'ils étaient encore au dessus de la Belgique. La localisation des avions ennemis s'effectuait par goniométrie. Une fois passé au dessus des côtes anglaises et des stations de radar anglaises, les avions allemands ne pouvaient plus être suivis

Les anglais ont inventé le magnétron en 1940 et les américains les ont fabriqué. L'avantage du magnétron est une fréquence plus élevée, ce qui permet d'utiliser une parabole plus petite tout en ayant la même précision (diamètre de 1.5m).


Aan het begin van de oorlog hadden de Duitsers het beste radar. Zij hadden een lange afstandsradar, de Freya, die gebruikt werd om vijandelijke vliegtuigen op lange afstand te detecteren en een volgradar, de Würzburg die in zijn laatste uitvoering de artillerie kon besturen. Het nadeel van de duitse radarsystemen was hun relatief lage frekwentie (120 - 130MHz voor de Freya en 560MHz voor de Würzburg) en relatief hoge golflengte 2.4m en 50cm), waardoor de antennes noodzakelijkerwijze groot moesten zijn om voldoende richtgevoelig te zijn. De duitse volgradar, de Würzburg Riese had een diameter van 7.5m.

De engelsen hadden eveneens een radarinstallatie voor de beveiliging: "Chain Home". Omdat deze radarmasten vast opgesteld werden moest de vijand via goniometrie gelokaliseerd worden (minstens twee radartorens waren nodig om één doelwit te localiseren). Eenmaal voorbij de engelse radartorens konden de duitse vliegtuigen niet meer gevolgd worden.

De magnetron werd in 1940 in Engeland uitgevonden en geproduceerd door de Amerikanen. De magnetron maakte het mogelijk hogere frekwenties te gebruiken, bijvoorbeeld 2.7 - 2.8GHz (10-11cm golf), waardoor de antenneschotel kleiner gemaakt kon worden. Een antenneschotel van 1.5m was ruim voldoende.

Situation militaire après la libération

La guerre n'est pas encore finie avec la libération, loin de là! Des troupes sont stationnées dans l'Ile de Walcheren et empèchent toute navigation dans l'Escaut vers le port d'Anvers. L'Ile de Walcheren doit être envahie. Le mur de l'Atlantique sera brisé à deux endroits, lors du débarquement en Normandie et lors de la libération de l'Ile de Walcheren.

La libération de lîle se révèle très lourde en vies humaines, et les alliés décident de ne pas libérer les Pays Bas, mais de directement attaquer l'Allemangne. Cela signifie que la plus grande partie des Pays Bas restera sous la coupe des Allemands jusqu'à la capitulation nazie. Le résultat pratique est que de nombreux ports néerlandais restent allemands. Des sous-marins de poches sont lancés à partir de ces ports.

Pour pouvoir détecter ces sous-marins qui s'attaquent aux convois alliés entre Londres et Anvers, il faut un système de radar performant qui puisse détecter les schnorchel des sous-marins allemands. Il y a une installation alliée dans les bois entre Coq sur Mer et Wenduine, mais ce radar est expérimental et sert de base d'entrainement (eh oui, tout comme lors de la présence allemande). Les soldats logent au préventorium et les gradés dans les villas du Coq. La région devient un centre nerveux important, car toutes les communications des bases de radar aboutissent au Coq sur Mer où les convois allemands sont indiqués sur la carte et suivis. Au fur et à mesure, la base se transforme en centre de communication (ce qu'elle est encore maintenant en 2013). La base qui est en grande partie sous-terraine sera bientot fermée.

Plus tard, on mettra un radar sur le toit du casino de Blankenberge. L'emplacement est idéal, sufisamment élevé, bien dégagé. Il permet de détecter les avions et les navires à plus de 50km. Le front se déplaçant, un second radar sera installé dans un phare dans l'Ile de Walcheren.

Militaire toestand na de bevrijding

De oorlog is nog niet gedaan met de bevrijding van België. Duitse soldaten vechten voort op Walcheren, en blokkeren de doorgang tot de haven van Antwerpen. Men moet Walcheren veroveren. De Atlantikwall werd op twee plaatsen doorbroken; bij de landing in Normandië, maar ook bij de invasie van Walcheren.

De bevrijding van Walcheren was een moeilijke operatie, en de legertop beslist om Duitsland direct aan te vallen en de rest van bezet Nederland ongemoeid te laten. Het grootste deel van nederland blijft in Duitse handen tot aan de wapenstilstand. In de praktijk heeft dit als gevolg dat een aantal zeehavens door de Duitsers gebruikt worden om aanvallen te lanceren op de convooien tussen Londen en Antwerpen. De Duitsers gebruiken Schnellboote en kleine onderzeeboten.

Om de snorkels van de onderzeeboeten te kunnen detecteren moet er een radarsysteem voorzien worden. Er komt een installatie in de duinen tussen De Haan en Wenduine (op dezelfde plaats als de Duitse installaties), maar dit is een proefopstelling zodat de soldaten de toestellen kunnen leren gebruiken. De soldaten logeren in het zeepreventorium en de legerleiding in de villa's van De Haan. Het wordt een belangrijke basis, waar alle gegevens afkomstig van de radarinstallaties langs de kust samenkomen. langzamerhand evolueert de basis naar een communicatiecentrum, wat het tot op heden (2013) nog steeds is. Dit (grotendeels ondergronds) communicatiecentrum wordt binnenkort buiten gebruik gesteld.

Later zal er een radar opgesteld worden op het dak van de casino van Blankenberge. De lokatie is ideaal: een hoge plaats en geen hindernissen die de radiogolven zouden kunnen storen. Vliegtuigen en schepen kunnen op meer dan 50km gedetecteerd worden. Ondertussen wordt Walcheren bevrijd en wordt er ook een radar in een vuurtoren geplaatst.

Ik heb een plan + luchtfoto van de situatie na de tweede wereldoorlog bekomen van Dirk Peeters. Aan het aantal bunkers per vierkante kilometer zie je goed hoe belangrijk deze positie (Stp. Graf Spee) wel was. Vergelijk eens met de luchtfoto van de Georges Born!

Informations sur le livre d'où sont extraites les photos (La guerre aux Pays Bas 1944-1945).
Meer informatie over het boek waaruit de foto's genomen zijn (De oorlog in Nederland 1944-1945).

Code à introduire

In te geven kode