Zeepreventorium historiek
Les années de guerre
Zeepreventorium
Home » Historique » 1940-1944
Home » Bunkers » 1940-1944
Toute la côte était terrain interdit pendant les années de guerre. La marine allemande avait une base de formation dans le préventorium.

Tijdens de oorlog was het kustgebied verboden terrein. De Duitse marine had een opleidingscentrum in het Zeepreventorium.

Oorlogsjaren


Het Zeepreventorium werd een basis van de Kriegsmarine


Ochtendappel voor de bemanning van een Schnellboote (torpedojagers).
De bemanning logeerde in de slaapzalen van het zeepreventorium, de hoge officieren in de riante villa's van De Haan. Talrijke tunnels verbonden de verschillende entiteiten.
De Grand Hôtel (nadien vakantiehome en uiteindelijk gemeentehuis) werd als stapelplaats gebruikt voor voedingswaren voor de Marine.

Appel pour les matelots.
Les officiers logaient dans les luxueuses villas du Coq.
Le Grand Hôtel était réquisitionné et servait d'entrepot pour la nourriture des matelots. Plusieurs tunnels ont été construits pour relier les différents services. Il reste un bout de tunnel près du "Carpe Diem".


Hélio Marin


In de slaapzalen, vermoedelijk in de Solvay-gebouwen


De marine aan het Hélio-Marin

Land-Wasser-Schlepper (LWS)
Foto Arjan Wiskerke op verschillende fora over WO.II

Als informatiebron over de geschiedenis van De Haan kan ik u volgende twee boeken van Edwin Vandenberghe aanraden (oud-leraar aardrijkskunde in het zeepreventorium): "De Haan, van gehucht tot elegante badplaats" en "De Haan opnieuw bekeken"

Comme source d'information sur Le Coq, je vous recommande chaleureusement les livres d'Edwin Vandenberghe, ancien professeur de géographie au préventorium marin: "De Haan, van gehucht tot elegante badplaats" et "De Haan opnieuw bekeken"

RADAR

Tijdens de oorlog was het kustgebied verboden terrein. Vanaf 1942, toen de duitsers operatie Seelöwe (de invasie van Engeland) voorgoed (en vertikaal) klasseerden, begon men aan de bouw van de Atlantische muur, een operatie dat kwa omvang te vergelijken is met de bouw van de chinese muur. De Haan was een centrale punt in de beveiliging: de Hélio-Marin diende als ziekenhuis en de Solvay-gebouwen boden onderdak aan matrozen die opleiding volgden. De soldaten konden gebruik maken van het kunstmatig strand op de gelijkvloers van de infirmerie.
Het gebied van het zeepreventorium met de Kijkuit heette Stp. Graf Spee, verder richting Vosseslag Westlich von Den Haan. De Haan zelf was Stp. Blücher.

Photo et dessin d'une installation de radar

Type Freya


Foto en tekening van de radarinstallatie

In de bossen tussen De Haan en Wenduine stond een lange-afstand radar opgesteld, Funkmeßabteilung (op deze plaats staat nog steeds een legerkaserne van de NATO). Deze radar van het type "Freya" was gekenmerkt door een enorme raamantenne en diende om vijandelijke luchtaanvallen op te sporen. Het bereik van de radar kon oplopen tot 150 km, wat uitzonderlijk is. De engelsen noemden dit radartype "Chimney" omdat die gezien vanuit de lucht op een enorme schoorsteen leek. Bij de laatste versie, de Wasserman Drei, dat in De Haan opgesteld stond, was de volledige mast draaibaar, maar de peilingen waren niet zo nauwkeurig: een raamantenne heeft maar een beperkt richteffekt. Je kan het effekt best vergelijken met een dipoolantenne voor middengolf en lange golf waarmee hifiketens uitgerust worden.
Bij al deze militaire operaties hoorde ook spionage-operaties, en de duitse bezetter had te kampen met het verzet dat informatie probeerde te vergaren over deze installaties.

La côte Belge était terrain interdit pendant les années de guerre. La construction d'un imense mur de protection a commencé dès 1942, quand les allemands ont rangé définitivement l'opération Seelöwe aux oubliettes. Le mur de l'atlantique est comparable à la grande muraille de Chine. Le Coq était un important maillon: l'Hélio-Marin servait de clinique et le batiment Solvay d'hébergement aux matelots qui étaient en écolage.
Un radar longue distance était placé dans les dunes entre Le Coq et Wenduine (à cet endroit se trouve encore une caserne de l'OTAN). Le radar était de type "Freya" et était caractérisé par une énorme antenne. La portée du radar était de 150 km, ce qui était énorme pour l'époque. Les anglais parlaient d'une "Chimney", car vue du ciel l'installation ressemble à une énorme cheminée. Les anglais avaient une installation similaire "Chain Home" pour la protection de l'Angleterre. Il est évident que la résistance s'est interessée au radar allemand et a fourni des photos et des croquis à l'Angleterre. Le radar de type Freya, comme celui utilisé dans les dunes du Coq avait une très longue portée mais n'était pas très précis. La dernière mouture du radar, la version Wasserman Drei était montée sur un pilier rotatif, mais l'effet était comparable à celui d'une antenne ondes moyennes (dipole) que tu tournes pour avoir le meilleur signal, donc pas très précis.

Les navires utilisaient un radar de type "Würzburg" qui avec sa parabole correspond plus à l'idée que nous nous faisons d'un radar. Ce radar utilisait une fréquence plus élevée et était donc plus précis, mais sa portée était limitée à une cinquantaine de kilomètres. Il est probable que les matelots recevaient une formation sur les radars au préventorium. Le socle sur lequel le radar était monté devrait se trouver au milieu du Grand Puits, enseveli sous le sable. Au lieu de l'appelation FuMG (Funkmeßgeräte), la marine allemande utilisait la dénomination FuMO (Funkmeß Ortnung).

Le radar de type Würzburg était utilisé par la Flak pour poursuivre les avions. La commande de tir pouvait ainsi être automatisée.

Les sous-marins n'utilisaient pas de radar, mais employaient un détecteur anti-radar ennemi qui indiquait qu'un avion ou un bateau essayait de les localiser FuMB (Funkmeßbeobachtung).

Schepen gebruikten een andere soort radar van het type "Würzburg" dat veel overeenkomsten vertoont met onze huidige radars. De radar gebruikte een hogere frekwentie en een schotel in plaats van een raamantenne en was daardoor heelwat nauwkeuriger, maar zijn bereik was beperkt tot een 50-tal km. Waarschijnlijk kregen de mariniers scholing over de bediening van een dergelijke radar in het preventorium. De normale benaming van de duitse radarsystemen was FuMG (Funkmeßgeräte) gevolgd door een nummer, maar de marine gebruikte haar eigen classificatie: FuMO (Funkmeß Ortnung).

De Würzburg werd vooral aan land gebruikt waar ie gebruikt werd om vliegtuigen te volgen. Daarmee kon de Flak automatisch gericht worden.

Onderzeeërs gebruikten normaal geen radar, maar wel een anti-radar instelling dat waarschuwde dat de vijand ze probeerde te localiseren FuMB (Funkmeßbeobachtung), een passieve radardetector.

Plus d'informations sur l'historique du radar pendant la seconde guerre mondiale.
Meer informatie over de geschiedenis van de radar tijdens de tweede wereldoorlog.

Dat De Haan belangrijk was, bewijst deze foto van Admiraal Doenitz, op bezoek in de gemeente. In de bossen tussen De Haan en Wenduine stond er een radar opgesteld, en het zeepreventorium werd als opleidingscentrum voor de kriegsmarine gebruikt.

C'est grâce aux allemands que la conduite d'eau potable du Coq a été prolongée jusqu'au préventorium. Ce sont aussi les allemands qui ont séparé les énormes dortoirs en trois.

Ik heb hier een paar echt uitzonderlijke foto's te danken aan Edwin Vandenberghe. De foto's zijn eigendom en copyright Edwin Vandenberghe en mogen niet gebruikt worden. Deze foto's zijn door de soldaten zelf genomen, en dan op de ene of andere manier naar huis gestuurd. Dit was eind augustus, begin september 1941, de sfeer was opperbest en Duitsland maakte zich klaar om Engeland te veroveren... (achterkant foto's) Voor niet-militairen was de kust verboden terrein, en zeker het zeepreventorium, dat een basis van de Marine was en waar de matrozen het gebruik van de radar konden leren. De slaapzalen waren waarschijnlijk in de Solvay-gebouwen gelegen. Er werden houtkachels in de slaapzalen gebruikt (het was onmogelijk het volledig gebouw te verwarmen tijdens de oorlog). Het Solvay-gebouw had veel te lijden onder de bezetting en kon pas een tiental jaren later opnieuw in gebruik genomen worden.

J'ai ici quelques photos uniques prises pendant la guerre en provenance d'Edwin Vandenberghe. Ces photos sont sa propriété et ne peuvent être copiées. Les photos ont été prises par les militaires et envoyée à la famille. Nous sommes en 1941 et les Allemands font des plans pour envahir l'Angleterre... (arrière des photos) Les civils ne pouvaient pas circuler près de la côte, et à fortiori près d'une base militaire où le fonctionnement du radar était enseigné aux marins! Il semble que les dortoirs sont ceux du batiment Solvay. Des poëles à bois étaient utilisés dans les dortoirs, pas question de chauffer tout le batiment en temps de guerre (le préventorium avait déjà le chauffage central qui n'était plus utilisé).


En nog twee uitzonderlijke foto's van september 1940. Ter voorbereiding van “Unternehmen Seelöwe” (de invasie van Engeland) werden er amfibievoertuigen (Land-Wasser-Schlepper) uitgetest op het terrein en het strand van het Zeepreventorium. Het was niet de bedoeling dat deze de Noordzee zouden oversteken, maar ze zouden dienen om de landingsboten te slepen in de ondiepe wateren. De operatie dat eerst gepland was voor het najaar van 1940 werd een aantal keren uitgesteld. Begin 1942 werden de voorbereidingen voorgoed stopgezet: Hitler had namelijk andere katten te gezelen: Rusland.

Les deux photos à gauche datent de septembre 1940 et montrent les préparatifs pour l'“Opération Seelöwe” (le débarquement en Angleterre). Ces petits navires devraient servir à tirer les barges de débarquement dans les eaux peu profondes et sur les plages anglaises (les barges n'avaient pas de propulsion). L'Opération Seelöwe était originellement prévue pour l'autonne 1940, mais un manque de matériel a rendu l'opération impossible. L'Opération Seelöwe a définitivement été rangée aux oubliettes en début 1942.

Les canadiens libèrent le Coq sur Mer le 4 septembre 1944. L'Hélio-Marin reprendra rapidement du service comme hôpital militaire et à la fin de la guerre comme hôpital civil. Le préventorium Marin (bâtiment Solvay) a tellement souffert de la guerre qu'il ne sera remis en fonction qu'une dixaine d'années plus tard.

Maar aan alle mooie liedjes (en zelfs aan de meest afgrijselijke duitse schlagers) komt er een einde, en de Canadezen bevrijden eindelijk De Haan op 9 september 1944. Het zeepreventorium komt in geallieerde handen. Het vervolg leest u hier: het zeepreventorium 1944 - 1945.

A la libération, le préventorium Marin sera à nouveau utilisé par les militaires: lisez la suite: Preventorium Marin 1944 - 1945.

Code à introduire

In te geven kode