Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Promoties HISS studenten
Zeepreventorium
Home » Hoger Instituut voor Sociale Studiën » Francis Asaert
Home » La vie au préventorium » Pappie Takkebos
Home » Bekende mensen » Pappie Francis
Francis Asaert était le seul moniteur professionel des sections Sioux et Copains (les autres moniteurs étaient des étudiants de l'école supérieure du HISS).

De fotoreeksen op deze pagina zijn afkomstig van Francis Asaert, die toen de enige professionele begeleider van onze sekties Sioux en Copains was (de andere opvoeders waren de hoge-school studenten van de HISS).

Takkebossen planten


Uitleg over de beplantingen


Onder begeleiding van pappie Francis

Pappie takkebos ®

Le nom de 'pappie takkebos' a été déposé par Ronald Cornelis.
De benaming 'pappie takkebos' werd door Ronald Cornelis geregistreerd.

De foto's werden op plakkaten geplakt en in de sekties bevestigd. Zijn manier van schrijven komt mij bekend voor... Ook de resultaten van de verschillende sportieve aktiviteiten werden aan de muur van de sekties bevestigd.

Boy scout un jour, boy scout toujours, il prenait son job à cœur; les photos présentées sur ce site proviennent de paneaux informatifs qu'il plaçait régulièment dans les sections. Son écriture unique me revient à l'esprit.


De Baileybrug naar het nieuw terrein

En 1970, le terrain situé à l'ouest du prévent (les "nouveaux terrains") faisait également partie de notre territoire de jeu. Nous étions beaucoup plus nombreux à cette époque et les dunes ne résistaient pas à notre présence répétée. Seule solution pour éviter que les dunes ne disparaissent et que la mer ne s'engouffre dans la brèche: planter des fagots! Plus tard, ce territoire est devenu la réserve naturelle du Kijkuit, gérée par Théo de Brandt, le professeur de biologie du prévent. Non seulement les nouveaux terrains étaient pourvus de plantations de fagots et d'oyats, mais aussi le grand puits (qui à force d'érosion devenait bien trop grand) et le versant nord des dunes.

Un pont Bailey engeambait le passage pour chevaux (bien visible sur la photo ci-dessus) et nous permettait d'accéder au terrain. Une fois que les nouveaux terrains furent transformés en réserve naturelle, plus besoin de pont.


Algemeen zicht vanaf de nieuwe terreinen

De “Nieuwe terreinen” maken ook deel van het zeepreventorium (nu is dit een natuurreservaat). We gingen naar de nieuwe terreinen via een brug over de paardendoorgang. Eenmaal dat de nieuwe terreinen een natuurreservaat werd, werd de Baileybrug verwijderd. De paardendoorgang bestaat nog steeds, maar er zijn plannen om die ook af te sluiten.

Luchtfoto's

Luchtfoto eind jaren '60


Luchtfoto's begin jaren '70

A l'époque, tout le monde trouvait normal que les enfants plantassent des fagots (les GSM n'avaient pas encore fait leur apparition et l'imparfait du subjonctif était encore de mise). Maintenant, cela serait considéré comme exploitation d'enfants et te garantirait un séjour en prison (service des travaux forcés). Ce n'est pas bien visible sur la photo ci-dessous, mais vu du ciel les fagots forment le texte suivant:

X F X R X A X N X C X I X S X   X A X S X A X E X R X T X

Het terrein gelegen ten westen van het zeepreventorium behoorde ons ook toe. Dit waren de "nieuwe terreinen" dat als speelterrein gebruikt werden. Een Bailybrug over de paardendoorgang vormde de verbinding tussen beide terreinen. Wij waren heelwat talrijker in die tijd en de duinen hielden het niet lang vol. Om erosie van de duinen tegen te gaan was er slechts één oplossing: takkebossen planten!. Naderhand zijn de nieuwe terreinen een natuurreservaat geworden. Er werden takkebossen en helmgras gepland in het nieuw terrein, rond het grote put (dat veel te groot aan het worden was) en op de noordflank van de duinen.

In die tijd vond men het normaal dat kinderen takkebossen zouden planten. Tegenwoordig riskeer je een gevangenisstraf want het wordt aangezien als kindermisbruik. Het is misschien niet goed zichtbaar op de foto, maar van de lucht gezien vormen de takkebossen volgende tekst:

X F X R X A X N X C X I X S X   X A X S X A X E X R X T X

Vergelijking luchtfoto's jaren '60 en '70

Luchtfoto's eind jaren '60
Je ziet heel goed de grote put (en zelfs een kleinere put) en de "nieuwe terreinen" (in zeer slechte staat wegens de talrijke kinderen die er speelden), gescheiden door de paardedoorgand (de Bailybrug over de paardendoorgang kan je op het eerste beeld zien). De talrijke bunkers zijn goed zichtbaar: tegenwoordig zijn er nog juist twee bunkers in de duinen van "de Kijkuit" (de huidige naam van de nieuwe terreinen).

Luchtfoto's begin jaren '70
Een paar jaar later zijn de nieuwe terreinen volgeplant met takkebossen. Intrinsiek hebben de takkebossenplantages geen negatieve invloed gehad op de ontwikkeling van de kinderen (het was gewoon een afwisseling, takkebossen planten in plaats van intervallopen).

La différence entre les photos de la fin des années '60 et le début des années '70 est éloquente: tous les "nouveaux terrains" ont été plantés de fagots. En soi, planter des fagots n'était pas néfaste; c'était même un agréable divertissement comparé aux courses d'interval et à la piste d'obstacles.

22.12.2006 - 20:10:09 frans callenaere
Als oud-student (zelfde klas als Francis Asaert) wil ik hier nog even aan toevoegen dat het planten van takkebossen voor de direktie ook een goedgevonden aktiviteit was om de studenten bezig te houden wanneer een groot deel van de kinderen naar huis vertrokken waren tijdens het kerstverlof bv.. Ik herinner mij voornamelijk de 'stage-aktiviteit' (sic) ons opgelegd op 25 december 1966 wanneer we met een tiental studenten in de bijtende koude vanaf 8 uur 's morgens tot 16 uur takkebossen in de duinen moesten planten. Toen we na onze dagtaak aan de Villa van dr. Alexander gekomen waren kwamen we dhr. 't Felt tegen die ons verplichtte om nog twee uur aarde op de duinen bij de Helio te gaan uitwerpen. Dit was de toestand in 1966. We mogen gerust stellen dat de studenten in die tijd werkelijk meer als gratische gastarbeiders gebruikt werden dan als iets anders. Takkebossen planten was dus niet alleen een ecologische bedoening.


Onze inspanningen om de duinen te redden hadden maar een matig resultaat. De eerste beste storm en de helft van ons labeur werd weggespoeld. Tegenwoordig reiken de duinen weer tot aan de tunnel. Het strand ligt tegenwoordig zelfs hoger dan de tunnel!

26.10.2009 - 12:06:02 Goossens Guido
Ik beaam de gedachte van Frans Callenaere teven ook mijn opvoeder (Hai Frans) geweest bij de Grand Garçons en later van naam verandert naar Copins was er van schooljaren 1962-1963, 1966-1970. Vond zelf dat dat wij als kinderen in die tijd goedkope werkkrachten waren van het Prevent. Spelen is dikwijls niet in huis gekomen maar werken ! a volonté.
Vrachtwagens brachten steeds nieuwe aarde aan en 't kwam precies van een slagveld en zat vol met kogelhulzen of onafgeschoten kogels, heb zelf ook een revolver (verroest) in teruggevonden heb wel moeten afgeven, en moesten wij (13 jaar) met kruiwagens je moet begrijpen als kinderen was het om ter meest aarde in de kruiwagen vervoeren (goed voor een te jonge rug) om te verdelen over de ruimtes waar eerder bosjes duindoorns hadden gestaan om mooie grasvelden mee aan te leggen, die ook om meer open ruimtes te creëren.
Veel van deze groene grasvelden zijn toen in die tijd door onze groep ontstaan. Met een tractorgrasmaaier werd da aarde geëffend door een werkman van ‘t Prevent. Oef als dat achter de rug was tja takkenbossen planten en niet te vergeten nog dagen duinhelm geplant. Schop in het zand duwen een duinhelm aan ieder uiteinde van de schop in de grond steken en terug toe doen met de voet. Het kosteloos werk (bezigheidstherapie) was opgeknapt. Doch ja die dingen moesten ook gebeuren en de tijd verstreek. En ik ben er nog.

28.10.2009 - 19:50:53 Goossens Guido
Als groepen was het bekend dat indien wij ons buiten de gebouwen verplaatsten wij diverse mars liederen zongen en zo op pas liepen als mooie militaire compagnies. Als wij op verplaatsing gingen om te gaan “werken” of er van terug kwamen zong onze groep regelmatig de Copins het refrein van dit gepast liedje op dat moment,

Le Travail C'est La Santé
Refrain:
Le travail, c'est la santé
Rien faire, c'est la conserver
Les prisonniers du boulot
N'font pas de vieux os!

Van Henri Salvador Année 1965

Om elkaar moed in te geven en ons nieuwe kracht en moet in te pompen.

Spel zonder grenzen - jeux sans frontières


"Als ploegen landen worden
Als jokers ingezet kunnen worden
Zijn estafettes extra plezierig!"

schreef pappie Francis. Voor mij gold:
Als ploegen landen worden...
dan wordt ik apatride!


Pappie Francis deelt de lakens uit...
...waarop onze nummers geschreven zijn.


Le début du jeu

In de winter konden we takkebossen planten, maar in de zomer waren andere aktiviteiten voor ons weggelegd. Heb je ooit spel zonder grenzen" op televisie meegemaakt? Een aantal landen moesten op vriendschappelijke wijze het tegen elkaar opnemen in een aantal spellen. Van zodra we in landen gerangschikt werden, kreeg ik de behoefte om staatloos te worden. Dat wil zeggen dat je mij niet meer zag voor de duur van de spelletjes.
Het spel zonder grenzen waren een reeks estafette-spelen.

Si l'hiver nous apportait sa moisson de fagots à planter, l'été nous apportait son lot de jeux. Te rappelles-tu des Jeux sans frontières (présentés à la RTB par Paule Herremann (disparue en 1991 "dans un grand éclat de rire") et Guy Lux, Léon Zitrone et Simone Garnier à l'ORTF). Le prévent se devait d'organiser sa version des jeux sans frontières. Dès que les sections étaient rangées par pays, je me sentais irrésistiblement devenir apatride et tu ne me voyais plus pour le reste de la journée. Les jeux, c'est bon pour les autres.

Un jeu d'estafette tout ce qui a de plus classique, mais mis au jour "international". Pendant que les enfants se démènent, les pappies attendent. Au fond de l'image, tu vois les murs d'enceinte blancs peints de dessins d'enfants. En un sens, le prévent n'était pas si mal que cela...

Olympiades

Ik vergat bijna te vermelden dat het prevent ook zijn eigen olympiades kende, gelukkig maar om de vier jaar. Had je pech dat je in een olympisch jaar in het prevent aanwezig was, dan werden er "olympische spelen" georganiseerd. Ik heb zelfs twee olympiades meegemaakt. Wegens het ontbreken van sneeuw werden er gelukkig geen winter-olympiades voorzien.

En plus des estafettes du style "jeux sans frontières", le prévent suivait l'actualité sportive de près et avait ses olympiades. Si tu avais le malheur d'être présent lors d'une année olympique (j'ai subi deux olympiades), tu avais ta ration d'épreuves sportives en tout genre: saut en hauteur, saut en longeur, course à pied à la plage, course à pied dans les dunes, course autour du batiment. Chaque jour, pappie Francis écrivait de son écriture typique les résultats sur de grandes feuilles qui étaient placées dans le couloir des sections. Je croupissais chaque fois à la dernière place, sauf pour mon activité préférée: m'encourrir du groupe.

In 't Hamsterke

In 't Hamsterke v.z.w.

Francis Asaert was eerst hoofd van de pappies, en nadien is hij materiaalbeheerder geworden. Bij hem kon men altijd terecht voor allerhande materiaal, maar opgelet als je spullen niet op tijd terugbracht. Reeds in de jaren 1975 had hij zijn totem (scoutsnaam) gekregen: de verwoedde hamsteraar, zoals je in A-magazine van 7 december 1976 kan lezen.

Pappie Francis est devenu par après chef du matériel. On pouvait s'addresser à lui pour tous les articles de jeu, mais gare à toi si tu osais ne pas rapporter le matériel! Son sobriquet boy scout "le hamster indécrottable" lui a été attribué dans les années 1975, comme l'indique l'article dans A-magazine (7 décembre 1976).

Code à introduire

In te geven kode