Zeepreventorium
Home » Hoger Instituut voor Sociale Studiën » Naschoolse aktiviteiten
Het Zeepreventorium had een zeer rijk studentenleven dankzij de HISS. Studenten waren verplicht te logeren in de instelling, en dit was uitzonderlijk in vergelijking met andere hoge scholen.

Naschoolse aktiviteiten en andere "eksperimenten"

Naschoolse aktiviteiten

Photos du baptème des nouveaux étudiants du HISS, 1965

Les pappies et mammies étaient des étudiants de la haute école d'assistants sociaux. Contrairement aux autres écoles, les étudiants devaient tous loger sur place, ce qui crée évidemment des liens. Au boût d'un an (s'il tenaient jusque là), ils recevaient un "présalaire" qui était vite dépensé au bar 't Wrak. Le cycle d'assistant social durait trois ans.


't Wrak

Het presalaris verdween terug in de kassa van het Zeepreventorium via 't Wrak (hier nog met de golfplaten aan 't plafond, die de zee moesten voorstellen).

We beginnen rechts met een paar foto's van de doopplechtigheid van de nieuwe pappies en mammies, foto's van juli 1965 (ik heb er zo honderden!). Voor echt studeren hadden ze blijkbaar geen tijd.

De pappies logeerden in de mansardekamers van het Solvay-gebouw, de mammies in de zolderkamers van de Hélio. De brandladder werd intensief gebruikt voor het organiseren van nachtelijke aktiviteiten.

Ook de ouders werden nauw betrokken bij het leven in de HISS: getuige deze brief aan de ouders van de HISS-studenten gericht, met de vraag of ze zich zouden willen aansluiten bij de "Vrienden van het Zeepreventorium". Niet voor de gezelligeid, natuurlijk, maar voor de inkomsten! In de jaren '70 kon het preventorium rekenen op bijna tweeduizend sympathisanten, goed voor een jaarlijks netto inkomen van meer dan 100.000 belgische franken (onkosten zoals het drukken van Triton afgetrokken).

Tout le monde qui entrait pour l'une ou l'autre raison en contact avec le préventorium recevait une lettre d'adhésion aux "Amis du préventorium", une pompe à fric qui avec près de deux mille adhérents rapportait chaque année plus de cent mille francs dans les caisses, tous frais déduits. Il est donc naturel que les parents des étudiants du HISS payent aussi leur cotisation: au minimum 100 francs (sans l'abonnement à Triton), 200 francs, 500 francs ou 1000 francs.


Zeebal van de Zandstuyvers

Les étudiants du HISS organisaient chaque année (juste avant la rentrée scolaire) un grand bal dans la salle Triton. Les revenus étaient versés aux "Amis du préventorium". En 1972, ces sommes étaient encore utilisées pour l'imprimerie Prevent-Print et pour payer les dettes résultant de l'achat de l'Astel. En 1972, le bal a rapporté 23.269 francs, environ le dixième de ce que rapporte une Nuit Féerique (mais évidemment sans les frais divers qu'une Nuit Féerique occasionne, frais non repris dans les comptes).


Opbrengst van het Zeebal

Jaarlijks organiseerden de studenten een Zeebal in de Tritonzaal. De opbrengst ging natuurlijk naar de "Vrienden van het Zeepreventorium". De sommen werden gebruikt voor de verdere uitbouw van de drukkerij Prevent-Print en om de schulden gemaakt bij de aankoop van de Astel terug te betalen. In 1972 bracht het zeebal 23.269 franken op, een peuleschil in vergelijking met een Sprookjesnacht dat toen tienmaal zoveel opbracht. Maar er waren ook heelwat meer kosten gemoeid bij de organisatie van een Sprookjesnacht.

De anciens van de HISS hebben ook een eigen krantje uitgegeven (op de drukpersen van Prevent-Print gedrukt, natuurlijk). Ik weet niet hoeveel nummers er gerealiseerd zijn geweest... Een enkelvoudig A4 bladje, maar het bevat een schat aan informatie:

  • "In de duinen wordt in samenwerking met Prof. Van Miegroet, R.U.G, een eksperiment gedaan..." Wij als toenmalige kinderen weten maar al te goed wat dat "eksperiment" inhield...

  • 15 Mei: bal ten voordele van de beschutte werkplaats met als vedette: Will Tura (de sprookjesnacht van datzelfde jaar (1971) met Enrico Macias als gastverdette had niet de gehoopte bedragen binnengehaald)

  • Samenwerking met het KEI (Koningin Elisabeth Instituut) in Oostduinkerke. Toch niet de bedoeling op termijn òòk de KEI op te slorpen, zoals reeds gebeurd was met de Georges Born?

  • Construktie van het Paaldorp (het paaldorp zal een paar jaar blijven bestaan, de slecht geïmpregneerde houten palen begonnen al na een paar jaar te rotten)

  • "Leo Feytens huwde met Micheline Dobbels". Wat gaat de tijd snel voorbij: Leo Feytens is overleden op 29 november 2006. Hij was eerst pappie (student aan de HISS), en werd nadien docent aan dezelfde HISS. Een van de meest opmerkelijke figuren van het zeepreventorium.

  • "Dr. Alexander (Wenduine) en Ch. Van Massenhove (De Haan) zijn allebei verkozen tot gemeenteraadslid". Niet moeilijk als het zeepreventorium de grootste werkgever uit de streek is. Iedereen kende wel iemand die in het Zeepreventorium of in de Georges Born werkte.

  • Het PPCC (pipi-caca) heeft een nieuw adres in een luxueuse villa in de Normandiëlaan 28

  • De eerste Alvama's doen hun intrede bij de Snoepies

  • Vijf leerlingen behaalden een prijs in een fotowedstrijk ingericht door Agfa-Gevaert. Dat was de tijd dat Agfa-Gevaert nog winst maakte. Wat was de prijs? Een goedkoop cameraatje, terwijl de leerlingen van de fotografieclub over een echte reflexcamera konden beschikken.

Code à introduire

In te geven kode