De topjaren
Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Zeepreventorium
Home » Hoger Instituut voor Sociale Studiën » Topjaren
Het begin van de jaren '70 waren de topjaren van het zeepreventorium, zowel voor de instelling zelf (met extra veel duitse kinderen in de zomer), als voor de school en de HISS.

Le préventorium était au top au début des années 1970: le nombre d'enfants admis était à son maximum, mais l'école venait également d'être rénovée.

Topjaren


Promotie 1969 met Jean-Claude van der Auwera en Frans Callenaere


Promotie 1971 op het metalen vliegtuig
(speelplein voor gebouw B)


Promotie 1973 met Frack Knockaet die ons in de duinen aan de Vosseslag achterliet en een boek ging lezen


Promotie 79-80 (de woelige jaren: let op de contestatiebaarden)


The show must go on na de dood van Alexander: de promotie van 1981


De basketbalploeg van "1981" met bekende namen zoals Johan Wittewrongel en André Viaene

Alle grote projecten waren uitgevoerd (het HISS-gebouw, de Franck Pourcellklassen, het zwembad) en men bleef maar verder uitbreiden met bijvoorbeeld de beschermde werkplaats Prevent-Print. De jaren '70 waren de laatste groeijaren (binnenkort: de autoloze zondagen en de dure mazout!). Vanaf halverwege de jaren '70 wordt er volop bespaard op de stookkosten: de HISS werd niet meer verwarmd in de namiddag, bepaalde delen van het gebouw moesten het stellen zonder verwarming en zelfs het zwembad werd niet meer verwarmd (nu weet ik waarom het zwembad een tijd gesloten bleef terwijl er geen mankementen waren).

Alles verliep nog mooi gesmeerd in het zeepreventorium. Het zeepreventorium was een gesloten leefwereld. Mai '68 was nog niet binnengedrongen tot in het zeepreventorium. Pappies werden regelmatig opgeroepen om klusjes te doen voor Paul 't Felt of Fernand Alexander. Een weigerachige houding had desastreuze gevolgen op de examens, want het preventorium was een gesloten instelling. Echte contestatie kwam er slechts 10 jaar later, op 10 mei 1979. Anderzijds was er heelwat mogelijk in het preventorium en genoot je van een ongekende vrijheid.

De jaren '70 waren de jaren van de grote namen: bijvoorbeeld Jean-Claude van der Auwera. Een LP maken was toen een heel andere opgave dan nu effe een CDtje branden met raps en clips en covers en ander recyclagemateriaal. De LP heette Druppels", met als coverlied "Windekind" (1968). Windekind is de naam van de turnklas in het midden van het gebouw (vroeger de kapel).


Le préventorium était au zénith au début des années 70. Tous les grands travaux étaient terminés (l'école du HISS, les classes Franck Pourcell, la piscine). Personne ne voulait s'arrêter en chemin, et c'est ainsi que l'atelier protégé Prevent-Print a été construit. Bientôt viendra la crise du pétrole et les dimanches sans voitures. J'ai de nombreux articles du magazine du prévent où il est fait état de la situation critique: l'école du HISS n'est plus chauffée l'après-midi, certaines parties du batiment ne sont plus chauffées et même la piscine est close. Maintenant je sais pourquoi la piscine a été fermée pendant un temps, alors qu'il n'y avait pas de panne!

Tout fonctionnait sur des roulettes au prévent qui était un univers clos et refermé sur lui-même. L'effet de mai 68 ne se faisait pas encore sentir. Les pappies et les mammies qui devaient résider sur place (on comprend pourquoi) étaient régulièrement mis à la tâche dans le jardin privé de Paul 't Felt. Une attitude réservée était très mal vue et ne restait pas sans conséquences lors des examens. La vraie contestation n'apparaitra qu'en mai 1979.

Le préventorium a même produit un disque 33 tours, à cette époque cela n'était pas une mince affaire.

Nu is het aan jullie, ex-pappies en mammies, om deze pagina te vervolledigen met talrijke verhalen...

19.07.2007 - 22:08:19 frans
Beste Marc,
Ziehier al een reaktie
  1. alhoewel het HISS een afgesloten leven leidde t.o.v. de andere sociale scholen werd het HISS in 1968 toch uitgenodigd om als aktie voor Leuven Vlaams de lessen te staken. Niettegenstaande onze Fernand een absolute tegenstander was van deze staking liet hij ons toch aan de aktie deelnemen omdat die uitnodiging een feitelijke erkenning van onze school betekende (wat niet wegnam dat er bij de andere sociale scholen nogal smalend over onze school gesproken werd);
  2. dat mei '68 niet binnengedrongen was is een wat te overhaaste conclusie vermits vanaf het ontstaan van de school in 1962 de studenten een zodanig ander-studentenleven leidden en er een andere geestesingesteldheid onder de studenten leefde dat mei '68 voor ons in feite niet nodig was; de contestatie was een gegeven waarmee de Hiss-studenten hun drie studentenjaren stoffeerden en alhoewel Alexander het niet wilde toegeven was hij in feite fier op deze karaktertrek van zijn studenten;
  3. de woelige jaren door baarden in 79/80 waren reeds 10 jaar aanwezig in het HISS vermits wij met vijf in augustus 1969 als eersten onze baard hebben laten groeien en met onze contestatiebaard onze thesis hebben verdedigd, onze klasfoto was in juni genomen zodat er bij ons nog geen baard te zien was;
  4. wat ons jaar betreft moet het gezegd worden dat we nu niet specifiek de braafste lichting waren : in september '68 werden we met vijf studenten extern gemaakt : we mochten niet meer binnen in het preventorium, dus : kamer verlaten (en opkuisen wat op zich al een straf was) en gedurende twee weken de lessen 's morgens komen volgen (de drie andere maanden waren we op stage). Als reden werd door Juff. Devynck aan onze ouders, die ze persoonlijk thuis ging opzoeken, gezegd dat ze ons niet meer meester konden (we hadden o.a. een foto van een blote man in de cursus van Mevr. Vandamme gestoken die nogal verward (sic onze klas telkens een kwartier vroeger ontvluchtte) en terwijl Alexander besliste dat onze lichting Martin Luther King moest heten was Che Guevarra wel een betere keuze geweest;
  5. een kleine rechtzetting : de foto van de basketploeg bevond zich wel tussen de pagina's van de lichting 1981 maar is in feite een foto uit het voorjaar 1967. De speler rechtsonder is Johan Warmoes die slechts in het schooljaar 1966-67 aan het HISS heeft gestudeerd (dezelfde twee studenten Wittevrongel en Warmoes zijn te zien op de foto in 'T Wrak).
Ik vond het eigenlijk ook vreemd dat die oudere foto op het jaartal van 1981 is terechtgekomen in het boek van de hissers ("Wie heeft ooit gehoord van...). Je kon er eigenlijk niet naast kijken, want hij was groter dan de andere pappies (en mammies natuurlijk ook).

20.07.2007 - 11:04:11 Deckers Franky
Frans Dekens

IK was bij de Sioux in '70 nr; 423.
Frans heeft toen de bricolage met Disney figuren beschilderd, Bamby, Jungle boock..
Ik mocht daarbij helpen. Ik herinner mij hem als een van de "toffe" papies.

22.07.2007 - 14:20:46 willy desmet
Beste Frans
een kleine rechtzetting:
De foto met de promotie 1973 is wel een paar jaar eerder genomen, er staan nl mensen op die er in 1973 niet meer bij waren
grtn
pappie 302
Pappies hadden dus ook een nummer... De foto zit naast de "promotie 73 "Tagore" in het boek "Wie heeft ooit gehoord van... waarop ik mij gebaseerd heb.

23.07.2007 - 22:15:51 frans
Beste Willy,

Ge vergist u doordat het boekje 'Wie heeft ooit gehoord van ...' over de promotie 1973 spreekt wanneer dit feitelijk gaat over de studenten die in september 1970 aan hun studies begonnen zijn. De foto is dan ook waarschijnljk tijdens het 1° jaar genomen.
Ikzelf ben in '66 begonnen en ben van de promotie 1969 (mooi jaar hé).
Frans nr. 124

Code à introduire

In te geven kode