HISS
Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Zeepreventorium
Home » Hoger Instituut voor Sociale Studiën
Van wat is ZPM de afkorting?
Van de "Zotte Pappies en Mammies"

Op 18 september 1962 opende het HISS of Hoger Instituut voor Sociale Studiën. In den beginne werden de lessen gegeven in een paar lokaaltjes in het medisch paviljoen (waar later de medische bibliotheek gehuisvest zal worden), en de studenten moesten toen al in de instelling blijven slapen. Ze vervingen langzamerhand het personeel —les domestiques— dat eveneens in de instelling gehuisvest was. De pappies en mammies sliepen in de mansardekamers, de jongens (want echt volwassen waren ze toen nog niet) in het hoofdgebouw boven de Sioux en de Copains, de meisjes in de Hélio, boven de Nayaden, de Gypsies en de Teenagers, wat de gezonde heteros verplichtte tot een nachtelijke gymnastiek via de brandladders als ze hun meisje wilden bezoeken.

Deze aanvoer van jonge gasten deed een frisse wind in de instelling waaien. Er werden tarlijke aktiviteiten georganiseerd, de pappies en de mammies waren zeker te vinden voor de moderne opvoedingsmethoden (de befaamde kussenklassen in het lager en middelbaar, de "conversation pit" in het hoger). De HISSERS waren van ver te zien aan hun groene trainingspakken.

Le trait de génie de Fernand Alexander fut la création d'une école supérieure d'assistant sociaux en 1962 (d'"accidents sociaux" comme nous les appellions): ces moniteurs suivaient des cours pendant la journée tout comme nous, et puis devaient en plus s'occuper de nous quand l'école était finie, les pôvres.

Cet arrivage de jeunes a favorisé le développement de l'institution. Les pappies et mammies étaient très favorables à la forme d'enseignement pratiquée au prévent: les classes-coussins au primaire et secondaire, le "conversation pit" au supérieur. Les mammies et pappies avaient dès l'origine un training vert bien visible de loin.

H I S S


Het gebouw van de HISS
De HISS, de sociale accidenten, gezien met de ogen van de kinderen.

De Zandstuyver, het leven in het zeepreventorium gezien vannuit het perspectief van de HISS-student.

Lijst van de studenten, leraars en promoties in het HISS.

Francis Asaert door de kinderen beter bekend als pappie takkebos.

De topjaren van de HISS met foto's van de promoties.

De naschoolse aktiviteiten van de HISSERS, en daarmee bedoel ik niet de kinderopvang!

Avec la ferméture de l'école du HISS en 2001, nous perdons un des piliers qui sont à l'origine de l'unicité du Préventorium Marin. Le bungalow caractéristique a été utilisé en 2008 pour héberger les service médicaux lors de la démolition de l'Hélio-Marin et de la construction des nouveaux bâtiments. Les batiments existent toujours et hébergent l'un ou l'autre service en manque de place, comme par exemple l'école d'hostellerie.

Met de sluiting van de HISS in 2001 ging ook één van de belangrijkste kenmerken van het Zeepreventorium verloren. De gebouwen werden nog een korte tijd in 2008 gebruikt voor de medische diensten (toen de Hélio-Marin afgebroken werd en de nieuwe gebouwen nog niet klaar waren). Nu worden ze voor verschillende doeleinden gebruikt, bijvoorbeeld de Hotelschool.

Het leven in het Zeepreventorium was niet gemakkelijk voor de opvoeders. Dit was vooral het geval in de eerste jaren, toen er een ongebruikt lokaal in het medisch paviljoen als "schoolgebouw" gebruikt werd. Tijdens de petroleumcrisis halverwege de jaren '70 was het niet ongewoon dat de schoollokalen van de HISS niet verwarmd werden. Volgende mail is exemplarisch:

[...] “Na het herlezen van brieven die ik schreef in 1963-1964 vanuit het zeepreventorium ben ik toevallig op uw site terecht gekomen; ik studeerde er één jaar aan de sociale school, waarna ik er wegging om naar Gent te komen studeren; de moeilijke omstandigheden in Den Haan hadden daar direkt mee te maken; o.a werkuren, de willekeur en het feit dat we eigenlijk een middel bleken te zijn om als goedkope arbeidskracht te fungeren waardoor vast personeel aan de deur kon worden gezet, zijn zaken die me nu terug voor de geest komen.

Groeten,

xxx”

-