Historisch
De bouw van het nieuwe zeewaterzwembad
Piscine d'eau de mer
Home » Hélio-Marin » Zeewaterzwembad
Home » Historique » Zeewaterzwembad
La construction de la “nouvelle” piscine d'eau de mer. Cette piscine sera mise hors-fonction en 2001, quand elle ne répondra plus aux normes. Au lieu de l'adapter aux normes, on a rien fait, car les gestionnaires avaient déjà l'intention d'abattre le batiment.

De bouw van het nieuw zeewaterzwembad. Het zwembad zal buiten gebruik gezet worden in 2001 omdat het niet meer aan de normen voldoet. In plaats van het zwembad te renoveren hebben de beheerders niets gedaan, omdat ze toen al van plan waren het medisch paviljoen af te breken.

Zeewaterzwembad


De pompinstallatie van het zwembad.


Hoogdagen van het zwembad met het bezoek van fabi...


... en de situatie in 2006

Comme tu le vois bien sur les photos, la première version de la piscine était nettement moins grande: de nombreuses personnes pouvaient entrer dans la salle. En fait, il y avait plus de place pour les spectateurs que pour les nageurs. Les premières photos datent de mai 1962. La piscine est pratiquement terminée en mars/avril 1963 avec la pose du tuyau d'amenée de l'eau de mer en juin 1963. L'ouverture solenelle avec Gilbert Bécaud est prévue pour le 20 juillet 1963.

Les pierres blanches caractéristiques étaient déjà bien présentes lors de la première mouture. les enfants devaient faire un tour sur ces cailloux avant de pouvoir nager. Ce n'est que plus tard que la piscine a été reconstruite pour englober pratiquement tout l'espace disponible. Il n'y avait pas non plus de passage à l'arrière (là où il y avait les douches): tout le monde devait passer par la porte à l'entrée, porte qui fut remplacée par une fenêtre après l'agrandissement.


La tranchée où sera déposé le tuyau d'arrivée de l'eau de mer

Zoals je op de foto's kan zien was het zwembad maar half zo groot (dit verklaart ook hoe het mogelijk was dat zoveel mensen in de zaal aanwezig konden zijn). De eerste foto's dateren van mei 1962 en de bouw was nagenoeg klaar rond maart/april 1963 met het plaatsen van de zeewaterleiding in juni 1963. Nog geen maand later is er de feestelijke opening in aanwezigheid van Gilbert Bécaud.


Het grote zwembad - La piscine au format définitif

De kenmerkende witte stenen waren al aanwezig van in het begin. De kinderen moesten eerst een rondje op de keien lopen vooraleer ze mochten zwemmen. Pas later werd het zwembad vergroot. Er was toen ook geen doorgang voorzien achteraan (met het trapje naar de douches). Iedereen moest binnen via een deur aan de voorkant. De deur werd na de tweede verbouwingswerken vervangen door een raam.


Visite du ministre Grootjan le 26/07/67

26.12.2006 - 23:20:11 JPD
De minister heette Frans Grootjans (+). Een donkerblauwe liberaal uit Antwerpen, waar nu zijn zoon actief
is in de gemeentepolitiek. Frans Grootjans was ondermeer voorzitter van de PVV en minister van Nationale
Opvoeding en Cultuur en minister van staat.

21.01.2007 - 19:50:02 frans
Zwembad,door ons (de studenten Hiss van het 1e jaar) weinig geliefd omdat wij de maandag om 07.00 uur 's morgens ons warm bed moesten verlaten om naar de Helio te trekken. Dertig lengtes zwemmen bij een watertemperatuur van 17 graden was niet bepaald van dien aard om van ons grote amateurs van het zwemmen te maken. Het neveneffect in de winter was dat na de zwemmarteling wij om 08.00 uur les hadden in het HISS-gebouw waar door de warmte in het klaslokaal iedereen die in het koud water was gaan zwemmen indommelde. Gelukkiglijk konden we wanneer het klaarder en warmer werd buiten gaan turnen. Dan konden we ons uitleven op de téléphérique door de onnozelaar te gaan uithangen : met twee tegelijkertijd naar beneden glijden, de katrol tussen onze knieën klemmen en zo met ons hoofd naar beneden tuimelen en nog andere sotterneyen. Het had wel als positief effekt dat wanneer ik mijn legerdienst moest doen ik de obstakelpiste in Everberg (2e driedagen) al lachend heb afgelegd.

Een watertemperatuur van 17°? Werd de waterverwarming dan de week-ends afgelegd? Dat is dus de reden dat de kindergroepen altijd op het einde van de week gingen zwemmen!
Ik heb overigens nog ergens een nota van Alexander, geschreven op het hoogtepunt van de oliecrisis waarin staat dat de HISS slechts een paar uur per dag verwarmd mocht worden.

24.01.2007 - 22:53:52 frans
Het water waarin we de maandagmorgen moesten zwemmen was niet lang daarvoor overgepompd geweest vanuit zee. Het werd dan gedurende de ganse dag verwarmd omdat "gasten" 's avonds na de sauna een deugdoend bad zouden kunnen nemen met een watertemperatuur die ver boven de 20° lag.

Code à introduire

In te geven kode