Kinesie, zwemmen en sport
in en rond de Hélio-Marin (Medisch Paviljoen)
Hélio-Marin
Home » Hélio-Marin » Kinesie, zwemmen en sport
Home » La vie au préventorium » Kinésie, natation et sport
Le Préventorium Marin était reconnu par la kinésie, la natation et le sport qui était pratiqué dans et aux alentours du Pavillon Médical, ex instituut Hélio-Marin.

Het zeepreventorium was gekenmerkt door de kinesie, zwemmen en sport dat in en rond het medisch paviljoen (ex. Hélio-Marin) gebeurde.

Kinesie, sport en zwemmen


Kinesie: flankademhaling


Kinesie: soepelheid van de borstkas


Kinesieoefeningen


Exercices de kinésie


Piscine Gilbert Bécaud


Kabelbaan van de para's

Kinesie

Driemaal per week was er kinesie. We begonnen met de ademhalingsoefeningen voor de spiegel: borstademhaling "inademen, 1 - 2 - 3, uitademen, 123 4 5 6 - 7 - 8 en nègen", buikademhaling ("1 - 2; 1 - 2 - 3 en vier") en flankademhaling. Deze oefeningen zouden ons moeten leren hoe een astmakrisis tegen te gaan, maar in mijn geval was enkel 500mg theophyline doeltreffend (in die tijd bestonden er nog geen geschikte bronchodilatatoren).

Het is belangrijk te vermelden dat kinderen die het prevent verlieten (in uitstekende gezondheid en met hun schoolachterstand volledig ingehaald) meestal heel snel terugvielen. Ik heb zelfs mails ontvangen van familieleden van overleden patienten! Het milieu was nog niet belangrijk in die tijd; je had nog zware, vervuilende industrie en de ouders bleven roken in aanwezigheid van hun kinderen.


Impossible de parler du prévent sans parler de la kiné (trois fois par semaine pendant les 6 premiers mois de ton séjour). Le but étant de t'apprendre à respirer correctement et à éviter les crises d'asthme.

Il est important de signaler que les enfants qui quittaient le prévent en bonne santé et avec leur retard scolaire rattrapé faisaient rapidement une rechute une fois qu'ils étaient de retour à la maison. J'ai même reçu des courriels de membres de la famille de patients décédés! La protection du milieu n'avait pas d'importance; il y avait beaucoup d'industrie lourde et les parents continuaient à fumer en présence des enfants.

Bij de ademhalingsoefeningen werd je zonder pardon aan je bank vastgesnoerd als je borstkast teveel bewoog bij buikademhaling. Je borstkast was zodanig samengedrukt dat je wel verplicht was je buik te gebruiken!

Dan volgden allerhande oefeningen om de wervelkolom soepel te maken. Astmalijders hadden een verkrampte houding en specifieke oefeningen waren nodig om de borstkas en de wervelkolom opnieuw te versoepelen.


Tu étais attaché à ton banc avec une sangle de cheval si pendant la respiration du ventre ta poitrine bougeait de trop au gré de la kinésiethérapeute. Ta poitrine était tellement écrasée qu'il te fallait bien utiliser ton ventre pour respirer!

Après les exercices de respiration, on devait faire toutes sortes d'exercices pour rendre la colonne vertébrale plus souple. Les asthmatiques sont extrèmement crispés et ces exercices sont importants pour redonner une souplesse à la cage thoracique et à la colonne vertébrale.

Hoe ouder je werd, hoe moeilijker de kinesie werd (nederlanders gebruiken het woord fysiotherapie). De oefeningen met de zware leren krachtbal zal ik nooit vergeten. Je moest nien enkel de bal opvangen en teruggooien, maar je moest dat doen zittend in evenwicht bovenaan het klimrek. De kinesie gebeurde in kleine groepen, zodat je op de voet gevolgd werd. De kinesietherapeute was Agnes Leys. Wat een verschil bij mijn terugkeer in het gewone circuit, waar de lichamelijke opvoeding zich beperkte tot een paar rondjes lopen in het sportlokaal.


Gedurfde kinesie-oefeningen

Plus tu devenais agé, et plus les exercices devenaient difficiles. Je me rapellerai toujours les exercices avec un gros ballon en cuir très lourd. Non seulement nous devions attraper et renvoyer le ballon, mais nous devions faire cet exercice perché en haut des espaliers. La kinésie était effectué en petits groupes, chaque enfant avait droit à un suivi individuel. Quelle différence avec l'école normale, où la gymnastique se limitait à courrir dans la salle de gym.

Natation - zwemmen

Une photo du début du bassin de natation: il n'y avait pas encore de fenètre au fond de la salle (de manière à ce que les dignitaires en visite pouvaient voir les enfants plonger et nager).
L'eau de mer était filtrée et ne contenait pas de chlore (pas bon pour les poumons sensibles des enfants). Le traitement de l'eau se limitait à une oxygénation naturelle; le bassin derrière le pavillon médical servait de bassin de décantation et un petit batiment annexe contenait une cascade miniature.


Een foto van het begintijd van het zwembad: er was nog geen raam op het einde van de zaal (zodat hooggeplaatste bezoekers de kinderen konden zien zwemmen en oefeningen doen).
De behandeling van het zeewater was beperkt: vanzelfsprekend geen chloor in het water (slecht voor de gevoelige longen). De enige behandeling was een filtratie en een natuurlijke oxydatie. De waterplas achter het medisch paviljoen diende om het water te filteren (het bezinksel viel op de bodem) en een klein gebouw naast het zwembad bevatte een kleine waterval.

Sport

Bij het sporten moesten wij regelmatig de hindernissenbaan afleggen. Het parcours werd door de paracommando's gebouwd. De oefeningen dat wij moesten doen zouden niet misstaan bij de elite-troepen van het leger, en daar hoorde ook de téléphérique of kabelbaan bij. Deze foto is echt in het zeepreventorium genomen en niet op een of andere boot camp van de marines: in de verte zie je het Zeelyceum. Ik heb de kabelbaan wel tientallen keren moeten afdalen, maar ik heb nog altijd evenveel hoogtevrees.
Meer foto's van de hindernissenbaan.


Le parcours de la piste d'obstacles était régulièrement effectué. Ce parcours du combattant a été construit par les paras et comprenait aussi un téléphérique. Si, si, cette photo a bien été prise au prévent et pas dans une base d'entrainement des paracommandos (tu vois l'école flamande au fond). J'ai fait la descente des dixaines de fois, mais cela ne m'a pas guéri de mon vertige!
De nombreuses photos de la piste d'obstacle.

Index de la vie au préventorium comme patient dans les années 1970.
Indexpagina over het leven in het zeepreventorium als patiënt in de jaren '70.


Vertaling van de tekst:
In het preventorium te De Haan aan de Belgische kust lopen kinderen een hindernissenparcours af in het kader van hun behandeling. De hindernissen werden opgesteld door de paracommando's en zouden evengoed gebruikt kunnen worden door het leger. Geleerden uit gans de wereld kijken vol bewondering hoe de astmatische kinderen erin slagen de gezonde kinderen voorbij te steken.

Traduction du texte ci-dessous:
Quel soldat oserait les suivre? Des muscles, mais aussi du caractère, c'est ce que procure une cure au prévent. Les asthmatiques n'ont plus peur de l'effort!

24.07.2007 - 21:06:00 Dannielle
Idd en de kussentjes op school met het bankje op onze knieen in kleermakerszit.
En de estafettes in de grote put.
Een tijd om aan terug te denken, jammer dat het medisch pavelioen afgebroken is.
Mijn periode daar was van peuter tot teenager, lange tijd dus.
Groetjes
Dannielle

28.10.2006 - 03:29:32 Alann De Vuyst
Ik was het bijna helemaal vergeten, de steunkussentje bij de ademhalings oefeningen, en het rochelen van degenen die extra veel fluimen lieten loskomen..drainage heette dat, ik had er gelukkig nooit zoveel.
Dan de kabelmast nog zo iets, om van te huiveren, maar ik heb er toch aan gehangen,
Het zwembad waar ik leerde zwemmen lijkt me zo onwezenlijk klein op deze foto en daar haalde ik mijn brevet, twee keer de kilometer gezewommen in 28 minuten, na een half jaar trainen. Het was 25 meter lang herinner ik me nog en dat 40 keer doen.

Dit was de eerste versie van het zwembad, dat merkelijk kleiner was! Nadien reikte het zwembad tot bijna tegen de keienmuur (red.)

27.10.2006 - 23:41:07 Jean-Pierre Dubois
Toch nog dit. Ook in die tijd was het Zeepreventorium blijkbaar gesteld op goede en intensieve contacten met het thuisfront van de opgenomen jonge patiënten.

Wie beeldt zich de vreugde van de ouders uit die tijd in toen ze bij hun ochtendpost een brief van dokter Alexander en zijn stafleden vonden, met het fotografische bewijs dat hun kind daar in Klemskerke (nu: De Haan) leerde bewegen en sporten? Inderdaad, Jean Chevaillier vertelde mij die merkwaardige anekdote: wanneer een patiënt na de start van de kinesitherapie een eerste keer kon sporten, vereeuwigde een fotograaf dat heuglijk moment en kregen de ouders die foto...

Ik wist dat niet, terwijl ik toch al 34 jaar onafgebroken in contact bleef met het ZPM. De vraag is wie dit gebruik heeft gekend of wie nog van die foto's heeft gezien? Het begon in de vroege jaren zestig.

14.07.2012 - 17:56:12 Wyllinck Liliane
In de jaren 1972 had ik kiné van Agnes Leys welke zeer veel voor me gedaan heeft, zou graag nog eens kontakt met haar hebben

06.11.2016 - 15:27:25 De Beukeleer Marcel
Ik werd in Helio Marin geopereerd van klierTBC ongeveer in 1964. Voordien verbleef in in Gai Séjour en nadien in het Zeepreventorium.

Code à introduire

In te geven kode