Drainage, labo en X-stralen
in het Medisch Paviljoen
Au pavillon Médical
Home » Hélio-Marin » Drainage, Labo, Spiro, X-stralen
Home » La vie au préventorium » Drainage, Labo, X-stralen, Spiro
Au Pavillon Médical, nous avons les chambres des mammies (sous les combles) et des filles (les deux étages supérieurs), l'infirmerie. Au premier étage les cabinets des docteurs et au rez-de chaussée la piscine, la kiné, les rayons-X, la spiro et le drainage.

Photos avec trame: si tu cliques sur la photo, tu obtiens la coupure de presse d'où la photo est extraite.

In het Medisch Paviljoen had je de kamers van de mammies (onder het dak) en van de meisjes (de twee bovenste verdiepen), de infirmerie. Op het eerste verdiep had je de dokterscabinetten en op het gelijksvloer het zwembad, de kinesie, X-stralen, spiro et natuurlijk niet te vergeten het “mistkotje”.

Gerasterde foto's: als je op de foto's klikt, bekom je het artikel waaruit de foto afkomstig is.

Drainage


Drainage postural
Drainage is nodig om de fluimen die zich 's nachts in de longen opgestapeld hebben te verwijderen en wordt dan ook meestal 's morgens vroeg toegepast.
Drainage gebeurde vroeger met je kop naar beneden (posturale drainage om een geleerd woord te gebruiken). Je was verzekerd van een ferme astma-aanval als je te lang met je hoofd naar beneden hing. Deze methode werkte niet zo goed, men gebruikte daarom ook tapotage, het slaan op de borstkas om de fluimen los te krijgen.

Jean Chevaillier heeft een betere methode uitgevonden: de autogene drainage, waarbij door speciale ademhalingstechnieken (huffen) het mogelijk is de fluimen los te krijgen. Deze methode wordt eveneens gebruikt bij mucoviscidose-patiënten (muco-patiënten moeten meermalen daags draineren).

In de jaren '70 gebeurde de drainage in het befaamd “mistkotje”. Toen er ook muco-patientjes opgenomen werden ging men geleidelijk over op individuele nebulisatoren.


Le drainage est nécessaire pour éliminer les glaires qui se sont accumulées dans les bronches pendant la nuit. Le drainage est généralement pratiqué tôt le matin.
Au début, le drainage se faisait la tête en bas (drainage postural). Cette méthode n'était pas très efficace: ce qui était certain, c'est que tu risquais une crise d'asthme si tu restais trop longtemps le tête en bas! Un tapotage de la poitrine devait aider à dégager les poumons.

Jean Chevaillier a trouvé une meilleure méthode pour éliminer les glaires: le drainage autogène. En respirant d'une certaine manière, il est possible d'expectorier les glaires sans intervention externe. Les patients atteints de mucoviscidose utilisent aussi cette méthode; ils doivent se drainer plusieurs fois par jour.

Spirografie


Spirographe


Mijnhardt spirometer


Bodypléthysmographe

Pour calculer l'état de tes poumons, on utilisait un spirographe. Tu respirais via un réservoir et les mouvements d'un piston étaient marqués sur le papier. Les graphiques ainsi obtenus permettaient de calculer les volumes et le débit pulmonaire maximal.

Om de toestand van je longen te bepalen gebruikte men een spirometer. Er werd in- en uitgeademd door een reservoir, en de bewegingen van de zuiger werden op een papierrol getekend. Nadien werden de opgetekende grafieken uitgerekend en kon men de longvolumes en het maximaal debiet bepalen. Dit toestel heb ik op de zolder teruggezien toen het medisch paviljoen afgebroken werd. Had ik toen geweten dat al die toestellen vernietigd gingen worden, dan had ik een vrachtwagen gehuurd en alle historische toestellen opgeladen.

Een moderner toestel (eind jaren '60 wel te verstaan), was de Mijnhardt spirometer (peak flow) dat heel lang in gebruik is geweest in het zeepreventorium (met Jean Chevaillier op de foto), foto van Jean Mil

Bodyplethysmographe

De bodyplethysmograaf is een complexe spirometer; alle longfunktieparameters kunnen bepaald worden. Het toestel was een unicum in België toen het in het preventorium geïnstalleerd werd. Met de bodybox kan men ook de residuele longcapaciteit meten (het lucht dat in de longen achterblijft als je volledig uitademt) en zodoende bepalen of je emfyseem hebt, daarvoor moet de box volledig luchtdicht zijn.
Toen ik in het prevent zat mocht ik als één van de eerste patienten kennis maken met de box.

Le bodyplethysmpgraphe est un spirographe qui peut mesurer tous les paramètres pulmonaires. Cet appareil était unique en Belgique lorsqu'il fut installé au prévent. Le bodyplethysmographe permet aussi de connaitre la capacité résiduelle des poumons (le volume d'air qui reste dans les poumons quand tu as complètement expiré) et permet d'évaluer l'élasticité des poumons et de savoir si tu as de l'emphysème. Pour cela, le box doit être parfaitement étanche.
J'étais un des premiers patients à être enfermé dans le box.

Les rayons-X

Le pavillon médical disposait entre autre d'un cabinet de dentisterie (Dr. Vandeputte), d'un labo d'analyse sanguine et d'un service de radiologie dirigé par Pierre Willbroodt (alias Pierrot). Né à Verviers en 1930, il ne parlait pas très bien le flamand. Il était très sévère avec les enfants et n'hésitait pas à les engueuller. Gare à toi si tu avais osé bouger pendant la photo! D'un autre coté, il était très serviable et toujours près à aider son prochain (il était membre de plusieurs organisations). Son hobby était la photographie. Bon nombre de photos sont de sa main, toujours en noir et blanc, les bains de développement des films rayons-X ne pouvaient pas être utilisés pour développer les négatifs couleur. Il est décédé fin 1972 à l'hopital.


Het medisch paviljoen beschikte onder andere over een tandaartscabinet (Dr. Vandeputte), een labo voor bloedonderzoek en een radiologiedienst onder leiding van Pierre Willbroodt (beter bekend als Pierrot). Hij was zeer streng met de kinderen en schold ze regelmatig uit, maar niemand begreep hem, want hij was in Verviers geboren (1930). Iedereen was dus bang van Pierrot, maar voor andere redenen dan van de tandarts! Anderzijds maakte hij zich verdienstelijk in verscheidene organisaties. Zijn hobby was fotografie, en talrijke foto's van het preventorium zijn door hem gemaakt (altijd op zwart/wit, de baden voor het ontwikkelen van de radiografiefilms konden niet gebruikt worden voor kleuren-negatief). Hij is eind 1972 in het hospitaal gestorven.

Labo

Hel labo waar de bloedprikken gebeurden. Ik kan mij herinneren dat er bijna altijd een toestel te pruttelen stond om gedestileerd water te maken.

Le labo où avait lieu les prises de sang.

Photo de 1964.

17.01.2010 - 21:40:45 Goossens Guido
Pierre Willbroodt Pierrot

Aha, Pierrot zoals wij hem noemde trok inderdaad graag zwart wit foto’s doch buiten de RX afdeling had hij ook nog een andere bezigheid lees opdracht in het Prevent.
Zelf heb ik ook nooit een glimp van een lach gezien en had steeds een serieus getrokken gezicht.

Heb nog enkele foto’s wat men vandaag zou benoemen haast “kinderpornografie” zou benoemen doch in die tijd had het een medische waarde van opvolging. Het zit zo, ieder kind dat werd opgenomen in het Zeepreventorium moest bij Pierrot verschijnen voor de fotolens. Je moest op een houten draaivlak (groen gekleurd) gaan staan en er werd steeds een foto van je gemaakt van voorzijde, rechterzijde, achterzijde en vervolgens je linkerzijde in deze volgorde geschiede het steeds met de benen lichtjes gespreid. Steeds moest hij zijn plaats van camarastatief verlaten om dan met een ijzeren staaf te steken in een holte aan de voorzijde van de draaischijf met een kwart te verdraaien. Op de achterkant aan de muur was er een geruit groen vlak die je grote aangaf en je lichaam profiel tevens stond er ook op wanneer je opname was en je gewicht. Nu die foto’s waren in poedelnaakte posities.
Bij ontslag herhaalde zich dit fenomeen en werden de foto’s vergeleken als je binnenkwam en als je op ontslag ging. Ik kan je verzekeren je ziet je lichaam gezonder dan voorheen soms als een sukkelaar een wrak waar men echts iets nieuws heeft van kunnen maken proficiat. Deze foto’s werden aan de ouders mee gegeven. Tot wanneer deze fotosessies doorgingen weet ik niet meer doch weet wel dat een jongere fotograaf (met bril) de dienst overnam na dat Pierrot het Prevent verliet en deze deed het ook nog kort. Het lokaal waar alles geschiede was waar later het bureau is gekomen van de kinesisten dicht bij het zwembad hun lokaal was voordien veel kleiner.

Code à introduire

In te geven kode