Zeepreventorium
Home » Contact
Om in contact te komen met het zeepreventorium gebruik dit adres: info@zeepreventorium.be
Adresse officielle du préventorium: info@zeepreventorium.be


Deze site is er voor jullie! Je kan je eigen teksten en foto's online zetten. Volgende "diensten" zijn beschikbaar:

  1. een forum,
  2. een gastenboek,
  3. een wiki op iedere pagina en
  4. uitgebreide bijdragen (aan te leveren via mail).
Je kan een eigen tekst op iedere pagina opnemen (verbeteringen, opmerkingen,...), behalve op de indexpagina's. Foto's kunnen ook opgenomen worden. Om spammers te vermijden wordt je gevraagd een kode in te geven. De kode staat boven de inputvelden en wordt dagelijks automatisch veranderd.
Wat er allemaal tegengehouden werd kan u hier lezen.

Ce site est le vôtre! Utilisez-le pour mettre vos textes et vos photos online. Les "services" suivants sont disponibles:

  1. un forum,
  2. un livre d'or,
  3. un wiki sur chaque page et
  4. des textes étendus (à fournir via mail).
Il est possible d'ajouter ton texte propre sur chaque page (corrections, éclaircissements,...), sauf sur les pages d'index. Des photos peuvent aussi être ajoutées. Pour éviter les messages automatisés des spammeurs, un code est demandé: il se trouve au dessus du champ d'introduction et est modifié automatiquement chaque jour.
Les messages bloqués peuvent être lus ici

1 - Forum

Vroeger en nu - L'ancien et le nouveau forum

Het forum is volledig herschreven. De onderliggende software is aangepast om spammers geen greep te geven op het systeem.

Le forum est de nouveau activé. Le software utilié est tout neuf et devrait mieux protéger le serveur des attaques des spammeurs.

2 - Gastenboek - Livre d'or

Le livre d'or sert pour entrer en contact avec des anciens. Toutes les anciennes contributions y sont repertoriées, et de plus il est possible d'ajouter ses propres commentaires sur chaque page.

Om in contact te komen met anciens is het gastenboek aangewezen. Alle bijdragen zijn op datum geklasseerd en het is mogelijk nog extra opmerkingen bij te plaatsen.

3 - Wiki

Chaque page de détail contient un wiki. Tu peux ainsi écrire tes textes et contribuer au site du préventorium Marin. Utilise le wiki pour ajouter des précisions en rapport avec le sujet traité sur la page.

Op alle detailpagina's staat er een wiki. Je kan zo je eigen bijdrage op iedere pagina schrijven en je steentje bijdragen tot de verdere uitbouw van de site. De bedoeling van de wiki is verdere verduidelijking te geven over hetgeen er op de pagina vermeld staat.

4 - Uitgebreide bijdragen - contributions étendues

't Wrak eind jaren '60:
let op de muur- en plafondversieringen!

Le bar fin des années 60:
remarque les trucs dégoutants sur les murs et le plafond!
Iedereen kan een eigen webpagina aanmaken. Je kan mij de volledige kant-en-klare pagina doormailen met foto's en alles, of enkel een paar foto's en een paar teksten. Je bent volledig vrij in het soort bijdrage dat je levert.

De plus en plus de personnes ont leur propre page web sur zeepreventorium.org! Tu peux m'envoyer la page complète (html) ou simplement quelques photos et des textes. Tu es totalement libre dans le choix de ce que tu peux publier.

17.04.2007 - 08:13:12 Frans
't Wrak eind 1966 met aan de rechterkant van de bar: Piet Wittevrongel, Annie Ophalfens, Eddy Vermeyen, Johan Warmoes en aan de trekbak: de heer Van Waes die zich bezig hield met alles wat te maken had met het drukwerk.
In de bar: Roger, voorganger van de huidige Pol.

Deze foto is genomen tijdens de eindejaarsfeest 1966-1967. Het personeel zat in de Tritonzaal, de hissers hingen aan de bar. Nog een paar foto's op de gastenboekpagina.

Een lijst van andere informatiebronnen en sociale groepen zoals Facebook en Netlog kan u hier vinden. Daar kan U de lijst aanvullen indien u andere contactmogelijkgehen weet.

Une liste des autres moyens de communications non-affiliés au site zeepreventorium.org (Facebook en Netlog) se trouve ici. Il est possible d'y ajouter d'autres références.

-