Vreemde gewoontes in het zeepreventorium
Bizarre? Vous avez dit bizarre?
Zeepreventorium
Home » Ongesorteerde onderwerpen » Vreemd

Vreemd - bizarre


Albert Macau 1891 - 1965


Paul 't Felt 1920 -1975


Pierre Willbroodt 1924 - 1975

Vive les morts!
"vanwege uw prevent-vrienden"

Mensen die zich voor het zeepreventorium inzetten worden blijkbaar beloond. Waarschijnlijk hadden ze geen familie meer en werd hun graf door het preventorium bekostigd.

Albert Macau was de vorige uitbater van de bar (nu is het "Pol-van-de-bar", tot de zomervakantie van 2010). De bar was toen nog gelegen in wat later de refter van de HISS studenten zou worden (dat was voor de bouw van de Tritonzaal). In 2010 is het de lingerie geworden.

Paul 't Felt was de financieel directeur van het zeepreventorium. Nu (2006) is Gerrit Vonck administratief directeur, vervangen in 2007 door Rudi Reyntjens als afgevaardigd bestuurder)

Pierre Willbroodt was de radioloog (en fotograaf in zijn vrije tijd)

Il semblerait que les personnes qui n'avaient plus de famille ont été enterrés au frais du prévent:

Albert Macau était l'ancien tenancier du bar (fonction assurée par "Pol-van-de-bar" jusqu'à l'été 2010). A cette époque, le bar était situé au milieu du batiment central près des cuisines (c'était avant la construction de la salle Triton). Plus tard, c'est devenu le réfectoire des mammies et pappies (étudiants du HISS) et actuellement (2010) c'est la lingerie.

Paul 't Felt était le directeur financier du prévent (fonction équivalente remplie par Gerrit Vonck puis par Rudi Reyntjens)

Pierre Willbroodt était le radiologue et photographe à ses moments de libre.

Onbekend gebouw - Batiment inconnu

J'ai rencontré des photos étranges parmi l'imposante collection du prévent: une esquisse d'un batiment inconnu nommé "nieuw zwembad" et daté de 1963. Le dessin a été suivi de la réalisation, mais je ne sais pas où ce batiment a été construit. S'agissait-il de la piscine privée du professeur ?

Tussen de enorme collektie foto's van het zeepreventorium kom je soms foto's tegen dat je niet weet wat je ermee moet aanvangen. De foto's rechts hebben betrekking op een "nieuw zwembad", dat blijkbaar in 1963 is gebouwd geweest, maar meer informatie kan ik je helaas niet geven. Was het het privé-zwembad van de professor ? Het is wel opmerkelijk dat de nieuwe gebouwen van 2008 een gelijkenis vertonen met het zwembad-ontwerp uit 1963 (let op de grote ramen!)

De camionette in het water

Je me rapelle qu'on a jeté une ancienne 2CV dans la mare de décantation derrière le pavillon médical. Le but étant de cultiver des moules qui auraient dû filtrer l'eau de mer pour la piscine de façon totalement naturelle.

L'accident avec la camionette date de 1962. Le préventorium disposait de sa propre fourniture en eau, indépendante de l'eau courante de ville. C'est pour cela que l'eau de partiquement tous les robinets n'était pas potable; c'était de l'eau d'infiltration. L'eau était récoltée à une profondeur de 15 metres et stockée dans des réservoirs souterrains situés sous les pelouses. Probablement que la camionette a roulé sur la pelouse et que le réservoir n'a pas tenu. Lors des travaux de démolition du pavillon médical, j'ai remarqué d'autres réservoirs souterrains, et ils sont immenses!

Toutes les institutions (préventoriums, sanatoriums, colonies de vacances) qui ont été construites dans l'entre deux guerres disposaient d'une collecte d'eau d'infiltration, ces institutions étant construites en dehors des villages (pour éviter la contamination de la population locale) et ne disposant donc pas d'eau courante. C'est de cette époque que date l'ancienne tradition de servir de la bière de table brune aux repas (Piedboeuf), même aux enfants: il n'y avait tout bonnenment pas d'eau potable!

Bien que racordé au réseau d'eau pendant la guerre (le prévent était une importante base militaire), le prévent à continué à utiliser cette eau jusque dans les années 70

De mon temps, donc dans les années '70, la camionette a été remplacée par un exemplaire à traction électrique (Kamiel), qui transportait chaque jour les repas de la cuisine du batiment central vers le pavillon médical, suivi plus tard d'un plus petit exemplaire à la fin de mon séjour, (Vitamientje).

Ik weet dat men in de jaren '70 een oude geit (een auto, geen dier) in de zeewaterfiltratieeenheid (achter het medisch paviljoen) gegooid heeft in een poging mosselen te kweken. Het was de bedoeling geweest dat de mosselen het water voor het zwembad op een natuurlijke manier zouden zuiveren.

02.03.2009 - 12:09:49 De haeck Peter
hallo,
van die geit in die vijver achter medisch gebouw waar ze mossellen wou op kweken dat weet ik ook nog die heeft er enkele jaren ingelegen ,maar als die eruit werd gehaald waren de mosselen maar schaars slecht seizoen denk ik ;),
kvind het heel spijtig dat het gebouw weg is daar ik er toch heel wat tijd heb doorgebracht zoals iedereen eh
groeten

Het ongeval met de camionette dateert uit 1962. Ik moet u wel vertellen dat het zeepreventorium zijn eigen water uit de grond haalde. Vandaar al die kraantjes in en rond het gebouw, waaruit verboden te drinken was: dat is namelijk grondwater! Oostende had trouwens ook een eigen bron, gelegen op de Zeedijk (Thermæ Palace).

Het grondwater dat van een diepte van 15 meter gehaald werd, werd dan in reservoirs onder de grasvelden opgeslagen. Waarschijnlijk is de camionette over het grasveld gereden en is het waterreservoir in elkaar gestort door het gewicht. Tijdens de afbraakwerken van de Helio-Marin heb ik een glimp in de andere reservoirs kunnen werpen, en ze zijn enorm.

Alle instellingen die in het interbellum gebouwd werden hadden noodgedwongen een eigen watervoorziening want ze werden buiten de dorpskernen gebouwd. Het water werd voor alle doeleinden gebruikt (voor het eten werd het eerst gekookt). Vandaar ook de gewoonte om bruin tafelbier te serveren aan tafel: er was geen drinkbaar kraantjeswater!

Het zeepreventorium is deze watervoorziening blijven gebruiken tot ver in de jaren '70, toen ze reeds meer dan 20 op het waternetwerk aangesloten waren.

In mijn tijd (dus in de jaren '70) hadden wij een electrisch voertuig (Kamiel) dat dagelijks gebruikt werd om de maaltijden te vervoeren van de keuken van het hoofdgebouw naar het medisch paviljoen (voor de kinderen in de infirmerie), later gevolgd door een tweede, kleinere exemplaar (Vitamientje).

Bottle Cha-Cha

Was dat een bekende groep in de jaren '60? Feit is dat voor de promotie van hun single ze de figuur op het strand voor het zeepreventorium hebben uitgetekend. Geen verdere informatie, behalve dat ze meermaals opgetreden hebben voor een sprookjesnacht.

Pour la promotion de leur dernier 45 tours Robert Hancre et son ensemble ont dessiné sur la plage en face du préventorium le contour des deux bouteilles qui apparait sur la pochette. Aucune information complémentaire à part que le groupe fut aussi présent lors de nuits féeriques.

27.06.2016 - 18:25:33 Eric De Ryck
Hallo,
Ik ben een ancien van zeepreventorium, die er in jaren 70 verbleef.
Klein vraagje, kent er nog iemand de opvoeder Frank Noteboom?
Eric De Ryck
Contact: mail beachboy75@hotmail.com

Code à introduire

In te geven kode