Danny Caes
Geschonken foto's en documenten
Zeepreventorium
Home » Geschonken documenten » Danny Caes » IX
Danny Caes heeft talrijke bijdragen in het gastenboek geplaatst. Om het geheel een beetje overzichtelijk te houden werden de bijdragen op afzonderlijke pagina's gezet. Dit is het negende deel van de bijdragen. Het achtste deel van de bijdragen van Danny Caes kan u hier vinden. Dit is het tiende deel.

14.08.2006
14:38:08
Danny denkt terug aan "Stella".:
Tja, het is dus altijd al een hardnekkig mysterie geweest; het mogelijke bestaan van een schoonmaakster die "Stella" heette (in het ZPM dus). Ik dacht toen dat het de vrouw was van de (ietwat slonzig uitziende) onderhoudsman. Die onderhoudsman stond (nota bene) tijdens mijn allereerste dag in het ZPM, mij op een nogal curieuze manier te bekijken, zo van: "Het mag al een wonder heten als jij het hier langer dan een maand kunt uithouden". Hij hield zijn hoofd een beetje scheef, terwijl hij met zijn vaagborstel de vloer een beetje aan het "schoonmaken" was (officieel was hij dus "bezig"). Ik denk (achteraf bekeken) dat het louter weggestoken nieuwsgierigheid was, en dat hij daarom "toevallig" op die plaats wat aan het vagen was (dat geschiedde ergens vanachter, waar de rondleidende opvoeder mij "in ontvangst" nam). Ik geloof dat die onderhoudsman toen iets vroeg aan een imposante en charismatisch blonde schoonmaakster die "Stella" heette (een kast van een vrouw), en ik weet niet hoe-wat-waarom, maar ik dacht toen dat dit zijn vrouw was. Wie van U (de anciens/ex-pappies/ex-mammies) kan dit bevestigen? (na 33 jaar). Die vrouw ("Stella") had, voor zover ik het mij nog kan herinneren, iets typisch "café-achtigs", en kon dus zo "achter de toog". Die man had destijds een soort grijsblauw "CCCP"-achtig uniform aan, dat nogal losjes rond zijn lichaam zat (het was net een gedetineerde!)(misschien onder toezicht van "Stella", wie weet...).
15.08.2006
19:45:05
Danny aan Greet.:
Greet, U schreef:
-"Wat gebeurde er in godsnaam op die jongensafdelingen??!! Het is goed om eindelijk je mond open te doen, het eruit te gooien. Ik heb er alle begrip voor want als kind was je destijds machteloos, je kon geen kant uit".
Greet, wij waren nu eenmaal "de jongens". Sommigen van ons bengelden nog op het vage grensgebied tussen het mannelijke en het vrouwelijke. In het ZPM was zoiets taboe. Van de jongens werd verondersteld dat ze MANNEN werden; zoals in het leger. Aan mijn ouders werd destijds verteld dat ik reeds na één jaar uit het ZPM ging buitenkomen als een ruige bandiet (ik kwam er binnen als een uiterst gevoelig wezentje). En ik moet zeggen... 't heeft inderdaad effekt gehad, dat verblijf daar in 't ZPM (maar dan wel averechts, want ik ben er mij al vroeg van bewust geworden dat heel die pantomime langs geen kanten deugde; alleen al de manier hoe er werd beslist om mij naar 't ZPM te doen)(kan ik mij nog om zitten ergeren!).
15.08.2006
20:41:56
Bericht voor Marc Doigny.:
Marc, Danny hier,
Zeg Marc, heb je het nieuws ook al vernomen i.v.m. de verdwijning van de oorspronkelijke vidiotapes van Apollo-11? Ginder bij de NASA maken ze daar niet veel spel van, alsof het om een onbelangrijk bagatelletje gaat. Raar om zeggen, maar ik heb zo 't gevoel dat men in het ZPM indertijd ook op zo'n manier dacht: "De herinneringen van de patientjes spelen geen enkele rol, binnen een aantal weken zijn ze het allemaal vergeten". AU CONTRAIRE!!! Onze hoofden zitten er nog steeds propvol van!

Ik wist het al van maandag morgen.

17.08.2006
11:09:33
Danny aan Ronald.:
Ronald, U hebt 100 percent gelijk. Misschien had het voor mij toch beter geweest als ik daar méér dan 1 jaar zou hebben verbleven? Op 1 jaar tijd had ik daar dus één en ander meegemaakt (meestal rare dingen), maar ik was er niet lang genoeg om mij echt te integreren in deze litorale leefwereld (ik stond met 1 been in 't ZPM, en met het andere ergens in gedachten nog op mijn school in Gent). 1 jaar tijd was voor een kleine van 9 jaar (ik dus) ontzettend lang, maar 't stelde in feite nikske voor. Eerlijk gezegd mochten ze mij daar nog een aantal jaren in 't ZPM gelaten hebben (want in de "Bollekensschool" in Gent... oejoejkens toch...). Men zou kunnen zeggen dat ik in het ZPM net op het punt stond om echt karakter te kweken, maar toen moest ik in '74 weer terug naar mijn brave doetjes-school in Gent. Wat een kontrast! (terug tussen de stadsmusjes).
17.08.2006
11:23:45
Danny vraagt zich af... (zoekertje):
Is er hier iemand in dit gastenboek die zich de heer Aspenslagh nog kan herinneren? (leraar 4de studiejaar, rond 1974, ZPM). Ik kan mij echter niet meer herinneren wat ik zo allemaal bij hem geleerd heb, maar wel dat we van het ene klaslokaal naar het andere moesten verhuizen, en dat wij op dat moment de smaak van de meubeltransport-sector te pakken kregen. Alle meubels moesten dus van 't ene naar 't andere klaslokaal worden overgeplaatst. Vond ik leuk (ik bedoel: ik deed dat graag).
20.08.2006
16:02:57
D.C. en de vergeelde ZW-W foto.:
Geachte anciens en webmaster, vanachter in mijn hoofd blijkt er nog altijd een vage herinnering te hangen i.v.m. een vergeelde zwart-wit foto (op vezelplaat of triplex) van een gebouw dat wel eens de Familia zou kunnen geweest zijn (?). Deze foto hing vermoedelijk in de refter van de Suskes (boven). Ofwel ergens in één van de gangen (boven of beneden). Wie kan dit bevestigen? (dat daar dus een vergeelde foto van een Familia-achtig gebouw hing). Ook herinner ik mij een grote poster van het Atomium (hing ook boven bij de Suskes of bij de Jerommekes). P.S.: dat zogezegde "Arbeid Adelt" raamwerk zal wel een verkeerde interpretatie geweest zijn van het "Arbed"-plakkaat. Hoe was ik DAAR op gekomen? "Arbeid Adelt"... ik denk dat ikzelf ook nogal een beetje een pipo moet geweest zijn in die tijd... (nu nog).
21.08.2006
13:00:26
DC 3010/302 (they say):
JPD en anciens, U zult wel al gemerkt hebben dat ik mijn terugblik op mijn toenmalige "verpozen" in het ZPM nu langs alle kanten probeer te relativeren en "goed te praten" om er toch enigzins het beste uit te halen (de mooiste herinneringen dus). Zelfs de meest wringende en stekende herinneringen tracht ik nu in een ander daglicht te zien. Misschien was het allemaal nog zo slecht niet bedoeld, hetgeen die pappies met mij uitvoerden. Akkoord, ik voelde mij toen net een kartonnen trekpopje met touwtjes aan, maar...
Enfin, ik geloof dat ik het allemaal een beetje begin te begrijpen. Stel je voor, er moet eerst een periode van 30 jaar passeren alvorens men alles echt leert te begrijpen.
22.08.2006
20:11:17
Danny hoorde... "koppijn"?:
IT'S... THE DAILY NEWSFLASH! Nuja, het begint er dus sterk op te lijken dat het een dagelijks ritueel aan het worden is: een herinnerinkje toevoegen aan "de blog". Zo herinner ik mij dat ik indertijd nogal wat moeite ondervond wat betreft het begrijpen van de Franstaligen. Het waren allemaal sympatieke Suskes en Jerommekes, O.K., maar ik verstond geen jota van hetgeen ze allemaal zeiden. Zo hadden ze het bijvoorbeeld meermaals over iets waar ik "kaskas" uit begreep, maar wat dus feitelijk "Cache Cache" was (wegstekertje spelen). Van "Sortant" maakte ik "Surtemps" ("op tijd")(kun je nagaan wat voor misverstanden er in mijn hoofd rondspookten). Op een gegeven ogenblik vroeg Olivier Maison mij of we "copains" konden zijn (vrienden dus). Had ik toch wel begrepen zeker dat hij "koppijn" had? Ik denk dat Olivier Maison zich nu nog steeds aan het afvragen is waarom ik hem destijds op zo'n dwaze manier stond te bekijken.
23.08.2006
10:53:15
D.C. kan niet ophouden...:
Tja, normaal gezien zou ik er nu stilletjesaan mee moeten beginnen stoppen, want het begint hier echt de spuigaten uit te lopen (en nog geen klein beetje). Toch zou ik eventjes nog een kleine herinnering willen toevoegen i.v.m. de rare onderhoudsman die steeds aktief was omstreeks de verbrandingsoven. Hoe heette die man eigenlijk? Op zeker moment vroeg één van onze mede-Suskes aan die man: "Wat ben je aan 't doen?". Het antwoord van die man was uiterst verhelderend en zéér educatief: "KUUSEN!". Daarmee bedoelde hij dus dat hij aan het schoonmaken was (het terrein, m.b.v. zijn vaagborstel). Wij voelden instinctief aan dat we dat soort mensen niet veel moesten (of mochten) vragen, want we kregen steeds "een snak en een beet", ofwel helemaal niets, en dan richtten zij hun blik op oneindig. Toch probeerde dat Suske dus iets los te krijgen uit die onderhoudsman (hopende op een ludiek-getint antwoord). Het lukte hem enigzins. Het zal mij dan ook steeds bijblijven: "KUUSEN!".
25.08.2006
12:08:14
They say it's an alien.:
Er werd dus beslist dat Pluto niet langer een planeet is. Geen probleem, want wij hebben hier nog "planeet ZPM".
25.08.2006
22:26:26
Sus 3010/ Jerom 302:
Normaal gezien (ik zeg dus: NORMAAL GEZIEN) zou ik hier NIETS over mogen schrijven, omdat het een UITERST gevoelig onderwerp is (toch op gebied van taal en gerelateerde problematiek), maar iets in mij fluistert mij toe dat ik mij niet of nauwelijks moet inhouden... Bon, het betreft één of andere lerares die ons (ik en Luc Hoorn van klas "De Piraten") plots toeriep: "BOJTEN SPELEN!!!". Wat bedoelde ze daarmee? Luc Hoorn dacht dat ze ons iets wou zeggen i.v.m. onze botten (laarzen), en dat we daarmee (dus met ons laarzen) moesten spelen. Niks van: die lerares was de Nederlandse taal niet machtig genoeg en wou ons toeroepen: "BUITEN SPELEN!!!". Maar ja, die lerares was blijkbaar van Franse of Waalse origine, en daarom dachten wij dat ze "botten" bedoelde, en dat we dus daarmee moesten spelen (we liepen, zoals ik het mij nog goed kan herinneren, in de overdekte speelplaats rond, en ze wou dus dat we buiten speelden). Terzijde; in tegenstelling tot hetgeen we gewend waren van "gewone" scholen, werden we ons in het Zeepreventorium algauw bewust van het feit dat het land Belgie een tweetalig land was/is, en dat daar alle mogelijke auditieve misverstanden uit voortvloeiden (en nog steeds voortvloeien). Tja, we hadden blijkbaar OREN in die tijd, maar daar hoorden we nogal wat rare dingen mee. Te gek voor woorden... "BOJTEN SPELEN".
27.08.2006
15:02:22
Danny (3010/302) en "Romy" (of "Rémy").:
Nu, ik weet niet of zoiets een paradoxaal verschijnsel kan genoemd worden, maar het is dus uiterst vreemd dat ik mij blijkbaar heel wat méér kan herinneren dan de echte anciens die daar bijvoorbeeld 8 jaar of langer hebben gezeten. Fungeerde mijn hoofd (mijn cerebraal netwerk) in die tijd als een soort audiovisuele recorder? Een ultragevoelig ontvangststation met scherp werkend ingebouwd antennesysteem? In ieder geval zit mijn hoofd nog steeds propvol ZPM-herinneringetjes... en die moeten er dus allemaal uit. Hier volgt dus nog maar eens zo'n ZPM-herinnering. Het betreft een soort varieté-voorstelling met een entertainer die "Romy" of "Rémy" heette, en die allerlei grappige kunstjes deed op een wielrennersfiets. Hij had op een gegeven ogenblik een tiental felgekleurde T-shirts boven elkaar aan, en trok die één voor één (maar dan wel vliegensvlug) uit, terwijl hij op die fiets "sette gaf" (hij "reed" ter plaatse op een soort rolletjes-systeem), en daarbij dan nog onophoudelijk zong en commentaar gaf (van een polyvalente performer gesproken). Deze voorstelling ging niet in het ZPM zelf door, maar wel ergens in Bredene of zo (het was dus wel een ZPM-gerelateerde aktiviteit). Na afloop zou er nog een wafel- of pannekoeken-happening hebben plaatsgevonden, maar daar kwam blijkbaar niets (of niet veel) van in huis.
P.S.: ik geloof dat die "Romy" (of "Rémy") het weekend daarop dan ook nog eens te zien was in "Binnen en Buiten" met René Vanderspeeten. Waarschijnlijk stond die Romy/Rémy dan een smartlap te zingen of zo... (zonder fiets, maar misschien wel op dat rolletjes-systeem)(denk U 's in).
BESTE ANCIENS, LAAT NOG EENS IETS VAN U HOREN! WAAR ZITTEN JULLIE?!?!
27.08.2006
19:01:34
Ronald:
Speciaal voor DC,

Je blijkt je inderdaad veel te herinneren over je kort verblijf daar in het ZPM.
De zaken die je dwarszitten, en die jij je zo goed kan herinneren, zijn in mijn ogen microscopisch klein, vergeleken met wat wij ons nog herinneren.
De echte anciens, die daar 8 jaar of iets minder hebben verbleven, weten echter meer dan je denkt, ze bekijken het alleen langs de positieve kant. We relativeren het hele gebeuren, en proberen het goede ervan in te zien. (meedraaien met de wind heeft geen zin, je krijgt ze toch altijd tegen).
We hadden je tenslotte uitgenodigd, deel te nemen AAN DE REUNIE
je was de eerste die afhaakte? (WAAROM)
Zij die op de reunie waren hebben ondertussen hun mailadressen uitgewisseld,
we hebben nu meer behoefte, onze echte vrienden te kontakteren zonder dat er een paranormaal geval zich mee bemoeid.
Dus beste Danny, neem dit niet persoonlijk, maar dit is de reden waarom wij ons afzijdig houden. We hoopten op een site van anciens die elkaar zouden vinden, geen aandachttrekkers die zelf geen site willen of kunnen maken.
Ik probeer in elk geval ééns tot de sterrewacht te komen, en je daar zeker te spreken.
Groet
27.08.2006
20:22:36
Linda:
Hallo
Een reactie op het laatste berichtje van Ronald.
Hierbij sluit ik mij volledig aan op jou mailtje op de site. Ikzelf vond dat de site heeeeeeeeeeeeeel saai was geworden.En links en rechts hoorde ik ook van andere mensen dat zij aan de verhaaltjes van Danny geen boodschap hadden.( Sorry Danny). Vandaar dat er ook geen reactie meer kwam van andere mensen. Met andere woorden de site is stil gevallen.
Eigenlijk zou ik het liefst van al willen dat de site terug tot leven kwam met leuke ditjes en datjes.En zeker nog met een boel nieuwe mensen. Kom op waar zitten jullie.
27.08.2006
21:23:19
D.C.:
R. en L., dank U voor de reaktie. Antwoord begrepen.
27.08.2006
23:53:47
Marina:
Hello,
Regelmatig kom ik even kijken of er nog een oude kennis is opgedoken maar...
momenteel blijft het bij de verhalen van D.C.Jullie schrijven wat ik dacht Ronald en Linda.
30.08.2006
12:50:32
D.C. 3010-302:
JPD, dat hebt U juist omschreven! Puur nostalgie, en vooral: de reconstruktie van een "rare tijd".
Voor mij is het: "A la recherche du temps perdu". Er zijn momenten dat ik zeg: "Maar enfin, wat was dat toen toch voor een bizarre episode?", maar op andere momenten zeg ik dan: "Toch goed dat ik daar was, want zo ben ik één en ander te weten gekomen i.v.m. allerlei litorale natuurverschijnselen". Ik was daar (in 't ZPM) ook tot het besef gekomen dat het leven en alle bijbehorende sociologische aspekten nog veel ingewikkelder in elkaar stak dan dat ik aanvankelijk dacht (in school). Vandaar dat ik altijd zeg: "Héél mijn school had eens voor een jaar in 't ZPM moeten zijn, ze zouden dan wel anders tegen het leven aangekeken hebben". Als enkeling kon je moeilijk aan al de rest uitleggen hoe het daar precies was. Ik probeerde één en ander te vertellen i.v.m. de "mammies" en de "pappies" en zo (vonden ze in mijn school dus zéér bizar!). Dat zorgde er dus algauw voor dat ik als "rare" of als "freak" werd aanzien ("komt van een andere planeet zeker?").
Och ja... beter een rare veelkleurige ruimtevogel dan een onopvallende gewone grijze stadsmus!
P.S.:
Het zou kunnen dat al mijn blog-bijdragen sterk doen denken aan de BBC-reeks "Grumpy Old Holidays" en/of de NCRV-reeks "Denkend aan Showroom"...
Mmmmmja... toeval zeker?
;-)

Achtste deel gastenboekbijdragen Danny CaesTiende deel gastenboekbijdragen Danny Caes

22.06.2015 - 21:43:44 dirk baert
hallo,
1974 ik was ook in die periode in z.p.m
het was een harde tijd was voor twee jaar
groetjes
Dirk Baert

Code à introduire

In te geven kode