Historische luchtfoto's
Photos aériennes historiques
Zeepreventorium
Home » Bunkers » Luchtfoto's

Luchtfoto's

Eerste foto, van links naar rechts: de villa Kantekraai (voor de tweede wereldoorlog de woning van de hoofdgeneesheer, later administratief centrum (personeelsdienst)), het hoofdgebouw met het Zeelyceum, het gedeelte voor de Beach Boys, de galerij naar de Tritonzaal (niet zichtbaar), het middenstuk, de galerij naar de linnenkamer en het gedeelte voor de allerkleinsten. Volledig rechts in beeld, een deel van de HISS, de school voor sociale accidenten.

Première photo, de gauche à droite: la villa Kantekraai (avant la seconde guerre mondiale la loge du médecin, puis centre administratif), le batiment principal avec le Lycée Marin, la partie pour les Beach Boys, la galerie menant à la salle Triton (pas visible sur cette photo), la partie médiane, la galerie vers la lingerie et la partie pour les plus petits. A droite sur l'image, une partie du HISS, l'école des accidents sociaux.


Au fond de l'image, le pavillon médical. A gauche devant le pavillon médical la Villa KOS (résidence de Jean Flahaut) et derrière le pavillon médical, à peine visible, l'imprimerie du Prevent Print (atelier protégé pour personnes handicapées). La salle Triton est ici bien visible. Qu'elle semble petite vue du ciel!

In de verte, het Medisch Paviljoen (MP). Ervoor links, de Villa KOS (woonst van Jean Flahaut) en erachter links, de drukkerij Prevent Print, een beschermde werkplaats voor gehandikapte mensen. Hier is de Tritonzaal goed zichtbaar. Wat lijkt ze klein vanuit de lucht!


Derde foto: hoofdplein. De rare cylinder rechts in beeld bestaat nog steeds. Tegenwoordig zijn de sportvelden uit synthetisch gras gemaakt (altijd groen!) en is het dak vernieuwd. Dit was dringend nodig, op het einde van mijn verblijf regende het binnen in de mansardekamers van de pappies!
Achteraan in de duinen de kunstonderwijs-klassen, beter bekend als "Hierdoenzeniks", (tekenen, theater, ...). Tijdens mijn verblijf werden de klassen minder en minder gebruikt (de muren werden voornamelijk als "contestatiemuur" gebruikt) en zelfs niet meer onderhouden. Op het einde van mijn verblijf zaten de klassen tekenen in het gebouw naast de hoeve.

La place principale sur la troisième photo. Le cylindre bizarre à droite existe toujours. Les terrains de sports sont maintenant en gazon synthétique (toujours vert!) et le toit a été réparé. C'était bien nécessaire, à la fin de mon séjour, il pleuvait dans les chambres des pappies!
Au fond dans les dunes, bien visible sur cette photo, les classes d'art (cours de dessin et de théatre), mieux connu sous le nom de "hierdoenzeniks" (y foutent rien ici). Ces classes dans le dunes étaient de moins en moins utilisées. On en a fait un "mur de la contestation" et vers la fin de mon séjour elles étaient même laissées à l'abandon. Les cours de dessin étaient alors donnés dans le second (et plus petit) batiment dans les dunes.


Vue générale avec Le Coq-sur-Mer en arrière-plan. Remarque les deux croix rouges sur le pavillon médical, peintes par les allemands pendant la seconde guerre mondiale. La croix sur le batiment principal est totalement délavée.

Algemeen zicht met De Haan aan Zee op de achtergrond. Let op de twee rode kruisen op het medisch paviljoen, getekend door de duitsers tijdens de tweede wereldoorlog. Het kruis op het hoofdgebouw is totaal verweerd.


Tekenen en schilderen was toegestaan op de grond en op bepaalde muren. Dit was trouwens een deel van de therapie, dat erin bestond de kinderen te verlossen van hun angsten door ze volkomen vrij te laten tekenen, bijvoorbeeld met 'finger painting', het schilderen met de vingers. De meeste kinderen hadden heel nare ervaringen gehad (ademnood).

Il était autorisé de dessiner et de peindre sur le sol et certains murs. Cela faisait même partie de la thérapie qui consistait à libérer le subconscient; les enfants avaient pour la plupart vécu des expériences terribles (crises d'asthme) et le 'finger painting' (peindre avec les doigts) permettait de se défouler en toute liberté.

La suite - het vervolg

29.10.2006 - 23:20:44 JPD
Wie weet of dokter Alexander het Zeepreventorium ooit vanuit vogelperspectief bekeek? Sommige opvoeders in spe beweerden
destijds dat hij in het vliegtuigje zat dat soms over het terrein vloog. Best mooi wanneer de zon zakt in de zee en de witte gebouwen schitteren tegen een donkerblauwe lucht. Maar wie weet het nog?

22.12.2006 - 20:27:08 frans
Het zou me niks verbazen dat hij dit gedaan zou hebben. We weten nog allemaal dat hij in de maand juli eens met de Tour de France meereisde tot hij tot iedereens consternatie opeens in De Haan stond. Het was op dat moment groot alarm want hij had de nare neiging om op dat moment iedereen voor alles en nog wat zijn huid vol te schelden. Als student was het niet altijd plezant om met hem om te gaan maar na drie jaar studie en (voornamelijk) werk in het prevent waren we wel gewapend om in de jungle van het werkelijke leven losgelaten te worden. Wat niet wil zeggen dat iedereen gelukkig was met zijn werkmethode.

Code à introduire

In te geven kode