Dag van de Anciens
Journée des anciens - réunion 2013
Zeepreventorium
Home » Anciens » Réunion 2013
Samenkomst van de anciens zondag 29 september 2013 - Réunion des anciens dimanche 29 septembre 2013.

Chaque année le programme de la journée est différent!
C'est une occasion unique de rencontrer les copains de ton époque.

Ieder jaar voorzien we een ander programma!
Dit is een uniek moment om terug in contact te komen met je vrienden uit je prévent-tijd.

Samenkomst réunion 2013



Download de folder!

Zondag 29 september

Dimanche 29 septembre

Chaque année, les anciens organisent une journée de rencontre. Il s'agit non seulement d'une réunion des anciens, mais également une visite des batiments (école, nouveaux et anciens batiments), le tout dans un ambiance chaleureuse et bon enfant, toutes années confondues. La réunion a lieu dans la salle Triton spécialement décorée et on prévoit toujours un petit plus!

Ieder jaar organiseren de anciens van het Zeepreventorium een samenkomst in de Tritonzaal, die speciaal versierd wordt. Het is niet alléén een samenkomst, maar we bezoeken ook de gebouwen (school, oude en nieuwe gebouwen), dit alles in een leuke en gemoedelijke sfeer. Altijd wordt er iets speciaals gedaan!

Programme

10.30 Ouverture de la salle Triton et visite des bâtiments. Cette fois-ci nous allons également à l'école “La Ruche” (que nous n'avons encore jamais visité).
Deze keer gaan we ook naar de franstalige school “La Ruche” die we in al die jaren nog nooit bezocht hebben.

12.00 Repas de midi
De maaltijd wordt in de Tritonzaal geserveerd

14.00 Aansluitend op het middagmaal: wandeling in De Haan (Einstein-route)
Après le repas de midi: visite du Coq sur Mer avec un guide de la commune (promenade “Einstein”).

17.00 Groepsfoto voor de Tritonzaal en drink aangeboden door het Zeepreventorium
Photo de presse et drink offert par le Préventorium Marin


Wie voorafbetaald heeft (20€) krijgt een all-in VIP behandeling (koffie + warme maaltijd + Einsteinwandeling met gids van de gemeente)

Ceux qui ont payé d'avance (20€) recoivent un traitement VIP tout compris (café + repas chaud + promenade Einstein avec guide de la commune).

De zaalversiering wordt aangeboden door Mark De Baerdemaeker.

Dans la matinée, nous avons visité l'école “La Ruche” qui s'est retrouvée à de nombreuses places au préventorium: au début au centre du batiment principal (au dessus du réfectoire des pappies et mammies et en dessous de la chapelle), puis au pavillon médical, et finalement dans l'aile extrème gauche du batiment Solvay. C'est la communauté flamande qui paie l'enseignement dans l'école.

In de voormiddag was er een bezoek van de franse school “La Ruche” gepland. In de jaren '70 waren er een 8-tal klassen met een totaal van ongeveer 70 leerlingen.

Na een uitgebreid maaltijd hebben we De Haan bezocht met een gids van de gemeente. Het betreft de Einstein-route, maar de uitleg bleef niet beperkt tot het verblijf van Einstein in De Haan. Er werd een korte halte gehouden vòòr de bekende villa in de Normandielaan (daar waar het toenmalige PMS centrum van het zeepreventorium gelegen was).

Après un repas copieux, nous avons visité Le Coq eenmennés par un guide de la commune. Il s'agit de la route Einstein, mais les explications du guide ne sont pas limitées au séjour qu'à fait Einstein dans la commune. Nous nous sommes arrêtés devant la villa bien connue où se situait le cabinet PMS du préventorium (appellé à l'époque PPCC: Psycho-Pedagogisch Consultatie Cabinet).

19.09.2013 - 22:49:46 van bocxlaer johan
volgende jaar zal ik er zeker bij zijn heb er ook geweest was ene van mijn beste school van bocxlaer johan

20.09.2013 - 09:15:25 raf de proost
Ik wens jullie allemaal een schitterende oud-leerlingendag toe en hoop dat het mooie weer van de partij is. Helaas kan ik er ook dit jaar wegens gezondheidsredenen niet bij zijn. Ik tel af naar volgend jaar ! Veel plezier.
Groetjes

Raf

27.09.2013 - 13:34:51 Jean-Pierre Dubois / Science Press vzw
Zelf zal ik zondag eens aan jullie in De Haan denken. Ik zal zitten te monteren aan een van de journalistieke documentaires, die tegen 17 oktober 2013 moeten klaar zijn. Belangstellenden wachten er op, en ik moet ook weekbladartikels afwerken. Terwijl ik een week moest rusten wegens koorts en spierpijnen. Kortom, ik heb nu rustige werkomstandigheden nodig en een onderbreking kan niet. Nog een mooie en zonnige zondag in De Haan, en tot later.

Code à introduire

In te geven kode