Anciens
Réunion 2009
Zeepreventorium
Home » Anciens » 20 oktober 2009
Réunion des anciens du préventorium marin 20 octobre 2009

Reünie van de anciens van het zeepreventorium op 20 oktober 2009

Anciensdag 20 pktober 2009


De kaatsmuur in nieuwe kleuren. En zelfs het amfitheater wordt binnenkort vernieuwd!


Vue des anciens batiments à partir du nouveau couloir


Et on termine la visite au 't Wrak
(pour les flamands la même chose)

Les anciens ont enfin eu l'occasion de visiter l'école. L'école est séparée du préventorium marin et dispose d'une direction séparée. Lors des réunions précédentes, les visites se sont toujours limités à la partie “préventorium”. La visite a été donnée par les professeurs de l'école, entre les autres activités.


Les escaliers de l'école, une relique d'avant la guerre.
L'école était à l'origine l'infirmerie, quand il n'y avait pas encore de pavillon médical.

In 2009 hadden we de mogelijkheid om eindelijk eens de schoolgebouwen te bezoeken. De schoolgebouwen waren oorspronkelijk bedoelt als infirmerie, toen het medisch paviljoen nog niet bestond. In alle voorgaande samenkomsten van de anciens werd er enkel een rondleiding voorzien in “het zeepreventorium” (de school is onafhankelijk). De rondleiding werd gegeven door de leraars en gebeurde in de voormiddag en in de namiddag, tussen de andere aktiviteiten door.

Qu'est-ce qui a tout changé depuis la construction des nouveaux batiments? On remarque une séparation des patients obèses et des autres pathologies. Les patients obèses résident dans l'ancien batiment (le pavillon Solvay), les garçons d'un coté et les filles de l'autre. Les dortoirs ont été aménagés et ne contiennent plus que deux lits.

Wat is er zo allemaal veranderd in de laatste jaren? We merken een duidelijke scheiding van de obesitas-patiënten en de andere pathologiëen. De adipositas-patiënten logeren in de oude gebouwen (Solvay gebouwen). Deze gebouwen werden intern grondig vernieuwd en de “slaapzalen” van toen hebben nu maar twee bedden meer.

Les nouveaux batiment regroupent les différenst services dans la partie avant (cuisine et réfectoire du personnel). La partie médiane contient les services médicaux (kinésie et sport au rez-de-chaussée, docteurs au premier) et la partie la plus reculée héberge les enfants atteints de différentes maladies chroniques.


La partie centrale, avec à gauche le réfectoire du personnel, devant les services médicaux (avec à l'arrière plan Villa KOS pour les mucos adultes) et à droite la piscine

De nieuwe gebouwen bevatten de verschillende diensten in het voorste gedeelte (keuken en personeelsrefter). Het middendeel bevat de medische diensten (kinésie en sport op de gelijkvloers, dokters op het eerste verdiep). Het verste gedeelte biedt onderdak aan de patiënten met verschillende chronische aandoeningen.

L'idée principale qui ressort d'une visite est qu'on a concentré toute l'infrastructure autour des communautés de vie: chaque groupe a une cuisine, un réfectoire et une salle de jeu. Le but est de donner une apparence plus familiale au préventorium, et il me semble qu'ici c'est très réussi. Cela est surtout visible dans les nouveaux batiments, où chaque tranche d'age dispose d'une aile du batiment où tout est disponible sur place.


Vue sur les nouvelles communautés de vie

We merken vooral dat alles geconcentreerd wordt rond een leefgemeenschap: iedere groep heeft een eigen keuken, refter en speelzaal. De bedoeling is dat de kinderen zich meer thuis voelen in een omgeving dat meer lijkt op “thuis” dan op een hospitaal. Deze trend is natuurlijk vooral merkbaar in de nieuwe gebouwen, waar iedere leefgroep over zijn eigen vleugel beschikt.

L'ancienne cuisine ne sert plus, elle sert de magasin. Plus d'odeur de soupe dans le batiment central. Les frigos sont transformés en armoires géantes. Le réfectiore des pappies et mammies (nous allons un siècle en arrière, le HISS n'avait pas encore déménagé à Ostende) sert de lingerie.


Remarquez la structure très ouverte des nouvelles communautés.
Chaque groupe dispose d'une salle à manger et d'une cuisine.

De oude keuken dient nu als opslagplaats, de frigos liggen vol met speelgoed. De geur van te lang gekookte soep zal je niet meer in de hoofdgebouwen merken. De refter van de mammies en pappies (de HISS was toen nog niet naar Oostende verhuisd) is nu de kleerkamer.

Ce qui est nettement moins positif, c'est le changement radical du nom des groupes. Plus de Beach Boys, ce sont maintenant des piranhas. Lors de la visite, les accompagnateurs se sont trompés à plusieurs reprises dans les noms et tranches d'age. Je ne vois aucune raison au changement de nom, si ce n'est pour trancher avec le passé.


La communauté des pagadaires (pagadères?)

Wat minder geslaagd is, is de algemene naamswijziging van de groepen. Geen Beach Boys meer, het zijn nu piranhas. Bij de rondleiding hebben de begeleiders heelwat moeite gehad om de juiste namen te gebruiken, en meestal waren de leeftijden verkeerd. Ik zie geen reden om bestaande groepen nieuwe namen te geven.

23.10.2009 - 22:06:11 Martine Goevaerts
Mijn maag draait zich binnenstebuiten wanneer ik deze foto's bekijk.
Reeds voor de tweede keer op rij ben ik net te laat om deel uit te maken van de "samenkomst van de anciens"
Mijn oudere zus en ik verbleven in het preventorium van zomer 1974 - to zomer 1975.
Meer dan mijn zus nog zou ik kost wat kost nog eens op die toen o zo vertrouwde bodem willen stappen.
Is er echt geen mogelijkheid om mij op de hoogte te houden van jullie activiteiten ?
Ik weet dat ik helaas te weinig naar de site surf, maar het dagdagelijkse leven slorpt heel veel tijd en energie op.
Toch even mijn e-mailadres doorgeven. Wie weet wordt ik dan via mail verwittigd voor een volgende bijeenkomst.
Want ook al moeten we van Limburg komen? We zullen er zijn. martine.goevaerts@gmx.net (naam wissen)

24.10.2009 - 07:25:48 Marc Doigny
Hello Martine,
De samenkomsten zijn normaal gepland de week na de rommelmarkt, dus voor 2010 op zaterdag 9 of 16 oktober.

27.10.2009 - 21:54:26 Varewyck Michaël
Heb zonet dit forum 'per toeval' ontdekt. Wil ook wel eens naar zo'n reunie komen, heb daar zowat alle leeftijdsgroepen meegemaakt, van de smurfjes (die later verdwenen)tot Lost and Found (1979 - 1993). Iemand die me steeds is bijgebleven is Michel Biebauw, hij was papie, zowel bij de smurfjes, suskes, sioux, Beach Boys en Lost and Found voor mij. Ergens toch een speciale band, hopelijk zie ik hem eens op een reunie.

Groeten, aan personen die mij nog kennen

email : michael.varewyck@telenet.be

15.01.2010 - 15:41:07 lanny michéle
cela à bien changé en tous cas,en 1985-quand j'y était,on dormais à terre sur des matelas,on portaient ses horribles training.La nourriture étaient imfâme,et les bâtiments étaient vieux et pas très nette.A l'école on s'assaillaient 0 TERRE.le gai séjour ou je suis restée 6ans c'était quand même autre chose.

15.02.2010 - 11:19:17 Alann De Vuyst
an de Copains van 1973.1974. Ik heb nog een document opgeladen getiteld WIJ, een bulletin dat voor het Breughelfeest geschreven was. Een gedicht ook van een zekere Kris Muylaert.

http://www.scribd.com/doc/26548681/Het-Zeepreventorium-WIJ

05.03.2010 - 22:25:06 latteur muriel
ke du bhonneur ^^ moi ses tt ma vie enffin ke de bons souvnir com de mauvais ^^ mais tt a changer la sa ma fait kan meme kelke choses ^^ enffin souvnir innoubliable la preuve moi ses bizarr il m'ont po oublier mdrrr ^^

22.10.2010 - 18:40:59 HAMANE JAMAL
Je me présente, je m'appelle Hamane Jamal j'ai été au Zee préventorium dans les années 1965-1967. Mon adresse email est la suivante : Safjam@hotmail.com. Pouvez-vous me tenir au courant de toutes vos réunions, conférences, discussions,.. Merci

A vous lire, Jamal.

Code à introduire

In te geven kode