Zeepreventorium
Home » Actuel » Nieuwe gebouwen
Il n'est pas possible de parler du préventorium actuel sans mentionner la construction des nouveaux batiments.

Men kan het niet hebben over het moderne zeepreventorium, als men niet de nieuwbouw vermeld.

Nieuwe gebouwen

Cette page est dédiée à l'avancement des travaux du nouveau batiment du préventorium marin. Les travaux seront réalisés en deux phases. La première phase comprend la contruction de la partie médiane où seront hébergés les services médicaux et administratifs et la piscine d'eau de mer (ces services étaient logés au pavillon médical).

Dans la seconde phase, les communautés de vie seront construites sur l'emplacement actuel du pavillon médical. A présent, tous les enfants sont logés dans le batiment central, mais le but final est une séparation des patients obèses des autres patients: ces patients, généralement atteints de maladies graves, nécessitent un suivi médical plus strict et l'emplacement à coté des services médicaux leur convient bien.

La phase 1 de la construction sera terminée en octobre 2007, avec la fin du gros-œuvre. La finition et le déménagement des différents service (de nouveau!) pourra ainsi commencer.

Met deze pagina probeer ik je een overzicht te geven van de evolutie van de werken. De nieuwbouw zal in twee (overlappende) fasen gerealiseerd worden: eerst wordt het middenstuk gebouwd, met de administratie, de medische diensten en het zeewaterzwembad (ter vervanging van de diensten die in het medisch paviljoen (MPI) gehuisvest werden).

In de tweede fase zal het deel waar de leefgroepen in ondergebracht worden gebouwd worden (op de plaats van het huidig medisch paviljoen). Op dit ogenblik leven alle kinderen in het hoofdgebouw, maar het is de uiteindelijke bedoeling dat de obesitas-kinderen in het hoofdgebouw blijven, terwijl kinderen met andere aandoeningen naar het nieuw gebouw verhuizen. Deze ziektes vragen meer medische ingrijpen en een beter toezicht: een lokatie dichter bij de bron is daarom aangewezen.

Fase I wordt afgesloten in oktober 2007 met de oplevering van het eerste deel. De afwerking kan nu beginnen, en dan worden de verschillende diensten (opnieuw) verhuisd.

Toestand 23 mei 2006 - Situation le 23 mai 2006

Toestand 3 oktober 2006 - Situation 3 octobre 2006

Toestand 21 oktober 2006 - Laatste foto in het medisch paviljoen
Situation au 21 octobre 2006 -Dernière photo prise du pavillon médical

Toestand 31 oktober 2006 - foto genomen vanaf de zandberg, want het medisch paviljoen is verboden terrein geworden)
Situation 31 octobre 2006 - foto prise d'un tas de sable, parce que le pavillon médical est devenu terrain interdit

17 november 2006
(nog steeds vanop m'n zandberg)
Ik zal toch eens aan de werkmensen moeten vragen of ze niet een paar foto's vanaf hun kraam willen nemen.
Vandaag geen geluk, ze werken blijkbaar niet!

17 novembre 2006
(toujours de mon tas de sable)
Il faudrait que je demande à un ouvrier de prendre quelques photos de sa tour.
Pas de chance pour aujourd'hui, personne ne semble présent sur le chantier!

10 december 2006
Prachtig weer vandaag, ideaal om een standwandeling te doen. Ik ben eens langsgeweest voor een paar foto's van de werken
Tijdens de week vliegt er zoveel stof in het rond dat er geen goede foto's genomen kunnen worden.

10 decembre 2006
Un temps idéal, pas un souffle de vent et un léger soleil.
En semaine, il n'est pratiquement pas possible de prendre des photos acceptables à cause de la poussière.
Pauvre petits pensionnaires du préventorium. Et c'est quand les ouvriers ne travaillent pas et que l'air est le plus sain, qu'ils retournent tous à la maison!

07 januari 07
Vandaag is het bunkerdag, ideaal om een panorama van de werken te fotograferen.
Zoals je goed kan zien is het medisch paviljoen weg, ... euh, eigenlijk is het niet weg, het medisch paviljoen ligt voor het rapen...
Fase II (de bouw van de leefruimten) is reeds begonnen.

07 janvier 07
Journée des bunkers, idéal pour encore prendre quelques photos des travaux. Comme tu vois, il ne reste plus rien du pavillon médical, plus que des gravats.
La phase II peut commencer (construction des quartiers d'habitation).

18 maart 07
Vandaag is het opnieuw bunkerdag.
De struktuur van de nieuwe gebouwen is nu duidelijk te zien.

18 mars 07
Nouveau fieldtrip au préventorium.
Villa KOS a pratiquement disparu derrière les nouvelles constructions.

17 juni 07
Beaucoup de changements en quelques mois!

17 juin 07
Ik ben deze zondag naar het zeepreventorium gereden om een aantal foto's van de nieuwbouw te maken,
maar ook omdat de bunkermensen de laatste twee bunkers gingen opgraven.

22 augustus 07

22 août 07
Overzichtsfoto op de dag van de zomerfeest in het zeepreventorium met de landing van de helicopter van de reddingsdienst (uiterst links in beeld).
Vue d'ensemble prise le jour de la fête de l'été 2007, avec l'héli qui a atteri sur le boût de plaine à l'extrème-gauche de l'image.

Luchtfoto (vanop een werfkraan) van de nieuwbouw in 2008 en promo-folder van de aannemer... De bouwonderneming Arthur Moens is een paar maanden na na het einde van de werken in vereffening gegaan. Bij wie moet het zeepreventorium nu aankloppen bij fabricagefouten?

Photo aérienne de l'état d'avancement des travaux en 2008, prise d'une des grues.

Bezoek op de werf - Visite des travaux (2007)

10.01.2007 - 15:46:49 kheta
Rhalala... Je sais que c'est pour construire quelque chose de mieux, qu'au final c'est un pas vers l'avant mais ça me fait un gros choque de voir ces photos...On a vécu tant de chose dans ce batiment...Ca me fait vraiment bizard...snif...

Januari 2008

In januari 2008 is de ruwbouw nagenoeg klaar.
Fase II van de bouw (de gebouwen gelegen op de plaats van de Hélio-Marin) is heel snel gebeurd.
Het zeelyceum krijgt eveneens een grondige opknapbeurt.

En janvier 2008 on remarque que le gros-œuvre est pratiquement terminé.
Il y a un an, le pavillon médical venait à peine d'être détruit.
Les nouveaux batiments dépassent à peine du sommet des arbres (et en été on ne les voit pratiquement pas).

03.09.2008 - 23:45:37 devrieze virginie
et dire que j'ai passer 10 mois au zpm de aout 2004 a juin 2005 et quand je vois le changement moi j'ai qu'un seule mot a dire la classe mais bon je suis sur jy retourne maintenet je my perd c'est sur mais quand meme felicitation

01.08.2009 - 21:59:21 erwin boone
hey,wow wat is het daar veranderd zeg.Ik heb daar in mijn jonge jeugd (haha)veel blije momenten gehad en enkele mindere maar ik denk nog altijd terug aan die periode en aan iedereen die ik daar gekend heb.Ik hoop da ik de kans eens krijg om er op een dag eens langs te gaan en om lekker even nostalgisch te doen.hartelijke groetjes aan iedereen die deze goede en leuke site bezoekt en ook aan de maker er van.Bedankt dat u ons laat meegenieten van het wel en wee van het zpm.

Code à introduire

In te geven kode