Nieuwe gebouwen
Bezoek van de werf - visite du chantier
Zeepreventorium
Home » Actuel » Nieuwe gebouwen
Op 5 december 2006 heb ik samen met de werfleider een bezoek gebracht aan de nieuwbouw.

J'ai visité les nouveaux batiments en compagnie du chef de chantier le 5 décembre 2006.

Nieuwe gebouwen


Een bunker steekt uit het zand
Un des bunkers dépasse du sable


Dit wordt het binnenplein.
Ceci deviendra la place intérieure.


Villa KOS


Zeewaterzwembad - piscine d'eau de mer

Terwijl het puin van het medisch paviljoen wordt geruimd worden de funderingen voor fase II van de nieuwbouw reeds gelegd. De funderingen zitten ongeveer op de plaats waar de enorme waterreservoirs gelegen waren. Het zeepreventorium had namelijk een eigen waterwinning in de duinen; het water werd gebruikt voor de douches en het onderhoud. Daarom was het water in het zeepreventorium ook ondrinkbaar. Deze foto links is genomen vanop de hindernissenbaan.

De l'Hélio-Marin il ne reste plus que des gravats et de la poussière (beaucoup de poussière!). Pendant que les gravats sont concassés, les ouvriers commencent déjà construire les fondations de la phase II. Les fondations sont situées environ à l'emplacement des anciennes citernes d'eau. Le préventorium avait son propre captage d'eau; cette eau était utilisée pour les douches et l'entretien. C'est pour cela que tous les robinets d'eau du préventorium marin étaient "non potable". Photo de gauche prise de la piste d'obstacles.


Le bureau d'Alexander

Ils ont fait venir une machine spéciale pour la récupération des gravats (troisième photo): cette machine trie les pierrailles, le fer en la poussière.

En zo wordt 65 jaar geschiedenis tot puin vermalen: een speciale machine werd aangevoerd voor de verwerking van het puin. Bij de afbraakwerken van de Hélio-Marin waren ze in het preventorium aan het klagen over het stof. Nu mogen ze echt klagen: de lucht zit vol fijn stof dat overal binnendringt.

Altijd leuk om te weten: de bunkers op het zeepreventorium zijn allemaal beschermd en mogen niet afgebroken worden, zoals rouwens alle bunkers aan de kust. Dit is de bunker waartegen de serre gebouwd werd (foto 4 links). De meeste bunkers zijn in het zand weggezonken en kunnen natuurlijk niet meer bezocht worden. Ook de bunkers in de Kijkuit zijn beschermd.

Les bunkers du préventorium sont tous protégés et ne peuvent pas être démolis. C'est d'ailleurs le cas de tous les bunkers à la cote. La serre était construite contre ce bunker (photo 4 à gauche). Tous les bunkers ont pratiquement disparus sous terre et ne sont évidemment plus accessibles. Les bunkers de la réserve naturelle du Kijkuit sont également protégés.

Photo 5 à gauche: vue sur la construction des nouveaux batiments. Le travail avance à grands pas, grâce à l'utilisation de structures préconstruites. Des pans de mur sont amenés en entier; la seule chose qu'il suffit de faire est de verser du béton entre les panneaux.

Zicht op de nieuwe gebouwen (foto 5 links). Nu gaat het werk snel vooruit dankzij het gebruik van vooraf gebouwde panelen. Deze panelen worden op de juiste plaats neergezet en verstevigd, en dan wordt er beton tussen beide panelen gegoten.


Therapeutisch zwembad

Foto van het nieuw zwembad (therapeutisch bad met zeewater). Het bad is meer rechthoekig dan het oud zwembad, maar wel minder lang. Het is waarschijnlijk niet de bedoeling dat de kinderen één kilometer zwemmen zoals in de jaren '70.

La nouvelle piscine d'eau de mer. Il s'agit expressément d'un bassin thérapeutique et non d'une piscine de natation, car elle est nettement plus petite que l'ancienne piscine de l'Hélio Marin.

Remarque la forme du toit en forme de dune, déjà bien visible pendant les travaux, pour mieux s'intégrer à l'environement (comme disent les documents). L'emplacement des nouveaux batiments n'est pas vraiment idéal, tout juste devant le batiment principal. Mais il est vrai que le batiment ne pouvait pas être construit plus à l'écart, car il aurait été dans les dunes (et il est interdit d'y batir).

De nieuwe gebouwen van het zeepreventorium zullen een gewelfde dak hebben om beter in het decor te passen. Het is spijtig dat het nieuw gebouw juist voor de oude gebouwen werd neergepoot. Maar het was niet mogelijk de gebouwen wat verderaf te bouwen, want dan zat je in duinengebied.


Binnenplein school

Zicht op de school met wat het binnenplein zal worden. Wat mij opgevallen is bij het bezoek van de werf is dat het gebouw uiterst modern zal zijn: terwijl de Hélio-Marin beschikte over brede gangen, hoge zalen en een lavabo op iedere kamer, zal er veel efficienter gebruik gemaakt worden van de beschikbare ruimte in het nieuw gebouw.

Vue sur l'école et ce qui deviendra la place intérieure. Le batiment sera moderne et l'espace disponible sera utilisé au mieux: plus de couloirs trop larges (ils ont une largeur d'1.90m), plus de haut plafonds et plus de lavabo dans chaque chambre.

Les ouvriers sont encore occupés à ratisser le terrain pour la phase II de la construction.

Tijdens de bouw van fase I zijn de mensen nog bezig de restanten van de Helio-Marin aan het opruimen zodat fase II kan beginnen.

Met verbijstering zie ik het nieuw gebouw groeien, in een week tijd is er een volledig verdiep bijgekomen. Daardoor krijg je des te meer bewondering voor de bouwers van de Hélio-Marin, voor wie een baksteen minder of meer geen probleem was —een volle baksteen natuurlijk, geen light-baksteen—.

Zicht op villa KOS vanaf de nieuwe gebouwen. (in Villa KOS verblijven de volwassenen muco-patienten). De villa zal met een gaanderij verbonden worden met de nieuwbouw.

Vue de la villa KOS à partir des nouveaux batiments (la villa KOS héberge les adultes atteints de mucoviscidose). Une galerie reliera la villa au nouveau batiment.

Onder het hoofdgebouw (en zelfs onder het zwembad) is er een technisch verdiep (om stoute kinderen in op te sluiten?)

L'étage technique est situé dans la cave et se prolonge sous la piscine.


Le nouveau batiment aura des fenètres panoramiques... donnant entre autre sur l'école ou sur KOS.

Het nieuw gebouw zal panoramische ramen hebben, maar wat je te zien krijgt is ofwel de school ofwel KOS.

06.12.2006 - 00:49:09 Jean-Pierre Dubois
Deze webstekontwerper gaat het almaar meer hogerop zoeken. De volgende keer zal hij als een vroege (of late) vogel op het terrein neerkijken. Wedden? Gebouwen bevatten geen brede gangen meer, omdat er niets op de gang wordt bedisseld. De kamers krijgen daarentegen wel kamerbrede, panoramische ramen. Ook mooi toch?

Ik zou wel willen maar ik heb zo'n verschrikkelijke hoogtevrees. Talrijke oefeningen op de hindernissenbaan (met inbegrip van de kabelbaan) hebben niet geholpen.

Bunkerday maart 2007

Maart 2007 (bunkerday).

De nieuwe gebouwen liggen in lijn met de school en men is begonnen met de bouw van de leefruimten (fase II) op de plaats van het medisch paviljoen.

Foto genomen vanaf Hierdoenzeniks.

Nouvelle visite au prévent à l'occasion du bunkerday de mars. Les nouveaux batiments sont en ligne avec l'école. La construction des communautés de vie à commencé sur l'emplacement du pavillon médical.

De vorm van het dak is goed zichtbaar. Dit wordt een stijlbreuk met de oude gebouwen die opgetrokken zijn in traditionele normandische stijl.

La forme du toit est bien visible et les nouveaux batiments forment un contraste avec les anciens qui sont en style normand, caractériqtique des villas du Coq-sur-Mer.

Code à introduire

In te geven kode